skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Akar Roztan Exploitatie Maatschappij B.V.

Op deze pagina kunt  u het faillissementsverslag van Akar Roztan Exploitatie Maatschappij B.V. terugvinden. Bij beschikking van 23 november 2010 heeft de rechtbank Amsterdam aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKAR ROZTAN EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen)kantoorhoudende te (1115 AC) Duivendrecht aan de Molenkade 48-49, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33161625, voorlopig surseance van betaling verleend, met benoeming van mr. M.J.E. Geradts tot rechter-commissaris en mr. F. Kemp tot bewindvoerder. Bij vonnis van 17 december 2010 is de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement. mr. M.J.E. Geradts is benoemd tot rechter-commissaris. mr. F. Kemp is aangesteld als curator.

Datum uitspraak 17-12-2010
Faillissementsnummer F.13/10/900
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. M.J.E. Geradts
Curator mr. F. Kemp

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?
Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.
Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.