skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Fyra’s terug naar Italië

AnsaldoBreda weigert Fyra’s terug te nemen. Maar heeft de NS wel gelijk als ze stelt dat de Italianen de treinen weg moeten halen? En hoe zit het ook al weer bij ontbinding?

Wanneer een overeenkomst wordt ontbonden komt op beide partijen een wettelijke ongedaanmakingsverplichting te rusten. Dit betekent dat reeds geleverde goederen terug moeten naar de oorspronkelijke eigenaar en eventueel betaald geld terug moet worden gestort. In feite moet het bezit worden terug-overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaar . Maar waar precies dienen de spullen dan te worden afgeleverd? Naar Nederlands recht is de aflevering een haalschuld. Zodoende moet de oorspronkelijke eigenaar de spullen komen ophalen op de plaats waar deze zich bij de ontbinding bevonden. Partijen zijn echter vrij om andere afspraken daarover te maken.

Dit is goed nieuws voor kopers: indien u ontevreden bent over een product, waarop u tot ontbinding overgaat, kunt u van de verkoper eisen dat het wordt opgehaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *