Ga naar hoofdinhoud

‘Puinhoop rond WOZ-bezwaren in Amsterdam’

‘Puinhoop rond WOZ-bezwaren in Amsterdam’

Dat kopte het Parool op 6 februari. Uit het artikel blijkt dat van de tienduizend bezwaarschriften die Amsterdammers in 2012 tegen hun WOZ-waarde indienden 23 procent nog niet is verwerkt. Het Parool sloot af met: ‘Als de termijn niet gehaald wordt, kan de gemeente worden gedwongen een dwangsom te betalen, die kan oplopen tot 1260 euro.’

Hoe zit dat precies met die dwangsom? Krijg je dat geld ‘zomaar’? Hierbij een korte toelichting.

Beslistermijnen
Bestuursorganen moeten zich houden aan beslistermijnen. Als de beslistermijn is verstreken en nog geen besluit is genomen, dan kun je (bijv: als aanvrager van een horecavergunning) bijvoorbeeld B&W in gebreke stellen. Je stuurt een kort briefje waarin je aangeeft dat de beslistermijn is verstreken en je vraagt B&W om binnen twee weken alsnog een besluit te nemen. Daarnaast vermeld je dat B&W een dwangsom verschuldigd zal zijn als er geen beslissing komt binnen die twee weken.

Dwangsom
Als B&W vervolgens binnen twee weken geen besluit neemt, dan is het een dwangsom verschuldigd. De dwangsom geldt voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden ná het verlopen van de twee weken termijn. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag met een maximum van € 1260,=. Maar let op: als de ingebrekestelling onredelijk laat is gedaan, dan is geen dwangsom verschuldigd.

Prikkel
Kortom, voordat het bestuursorgaan een dwangsom is verschuldigd moet je eerst schriftelijk in gebreke stellen en vervolgens twee weken wachten. In de praktijk blijkt echter dat een ingebrekestelling vaak al voldoende prikkel is voor een bestuursorgaan om alsnog een besluit te nemen.

Je krijgt het geld dus niet ‘zomaar’!