Ga naar hoofdinhoud

Huurrecht

Onze specialisten in huurrecht hebben specialistische en ruime kennis en ervaring op het gebied van alle aspecten van het huurrecht, zowel bedrijfsruimte (winkelruimte, hotels en overige bedrijfsruimte), als woonruimte.

De huursector is voortdurend in transitie en de ontwikkelingen zijn talrijk. Veel huurders en verhuurders hechten in toenemende mate aan flexibiliteit. De overheid wordt kordater in het maken van regels. En de gevolgen van de coronacrisis zijn in veel branches te voelen, met nieuwe eisen aan huurovereenkomsten tot gevolg.

act FORT is al decennia lang actief in het huurrecht, en heeft diepgaande marktkennis opgebouwd. Daardoor signaleren onze advocaten dergelijke ontwikkelingen al in een vroeg stadium, en kunnen wij onze cliënten adviseren op alle voorkomende gebieden.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Huurrecht winkelruimte  ●  Dringend eigen gebruik  ●  Renovatie  ●  Goedkeuring afwijkende bedingen  ●  Huurprijswijzigingen  ●  Indeplaatsstelling  ●  Huurrecht kantoorruimte  ●  Ontruiming en ontruimingsbescherming  ●  Beheer- en exploitatieovereenkomsten  ●  Onderhuur  ●  Huurdersopties, breakopties  ●  Huurgeschillen   ●  Mediation  ●  Huurovereenkomsten  ●  Contractovername  ●  Opzegging van huurovereenkomsten

Inflatiegekoppelde indexatie onredelijk?

We zijn nog maar net bekomen van de discussies over coronahuurkorting of er dient zich al weer een nieuwe huurprijsdiscussie aan: inflatiegekoppelde indexatie. Volgens veel huurders onredelijk, volgens verhuurders simpelweg een door de huurder na te komen contractafspraak. Hoe zit dit juridisch?
Lees meer

Inflatiegekoppelde indexatie onredelijk?

We zijn nog maar net bekomen van de discussies over coronahuurkorting of er dient zich alweer een nieuwe huurprijsdiscussie aan: inflatiegekoppelde indexatie. Onredelijk of simpelweg een door de huurder na te komen contractafspraak?
Lees meer

Track record

Onze specialisten in huurrecht