skip to Main Content
act legal covers all major European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanPragueViennaWarsaw
Meet us at actlegal.com

Insolventierecht &
Herstructurering

Waarmee kunnen wij u helpen?

Aanbieden van een crediteurenakkoord   ●  Aanpak faillissementsfraude  ●  Analyse van risico’s voor bestuur of aandeelhouder bij faillissement   ●  Bestuurders-aansprakelijkheid  ●  Bijzonder beheer  ●  Doorstart van ondernemingen  ●  Faillissementen  ●  Herstructureren van activiteiten  ●  Herstructureren van schulden  ●  Opstellen van zekerheden  ●  Pauliana geschillen  ●  Stille bewindvoering  ●  Procedures tegen de curator  ●  Surséance van betaling  ●  Terugvorderen van eigendommen  ●  Transacties in zicht van faillissement  ●  Uitwinning van zekerheden en vestiging  ●  Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)  ●  WHOA Informatieplatform WBRT.nl

Status Wet Continuïteit Ondernemingen II

Medio augustus 2014 is het voorontwerp Wet Continuïteit Ondernemingen II gepubliceerd.  Vervolgens is er een…

Lees meer

Inningsbevoegde pandhouder exclusief bevoegd tot faillissementsaanvraag

De Hoge Raad heeft op 9 december 2016 geoordeeld dat een inningsbevoegde pandhouder bevoegd is…

Lees meer

Mag de curator van de leverancier een kostenbijdrage vragen, bij teruggave van de goederen?

Als geleverde goederen niet zijn betaald, en de afnemer failliet gaat, wil de leverancier de…

Lees meer

Onze specialisten in insolventierecht & herstructurering