skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Overnames (1): Locked-box systeem

90% van de overnamegeschillen ziet op aanpassingen van de koopprijs.

[space5] De waarde (de koopprijs) van een onderneming wordt doorgaans berekend door uit te gaan van een normaal werkkapitaal, verminderd met de schulden van de vennootschap en verhoogd met de cash die aanwezig is in de vennootschap. Over de koopprijs kunnen achteraf geschillen ontstaan.
[space5] Deze geschillen kunnen worden vermeden als partijen kiezen voor het gebruik van een zogenoemd “Locked-box” systeem.
[space5]

Elementen van een Locked-box systeem zijn:

  • de onderneming wordt gewaardeerd per een in het verleden gelegen overgangsdatum: de koopprijs van de onderneming wordt na de overgangsdatum ook niet aangepast;
  • men komt contractueel overeen dat geen enkele geldstroom uit de onderneming mag ontsnappen (vandaar de naam Locked-box) bijvoorbeeld via de uitbetaling van dividend of management fees;
  • vanaf de overgangsdatum is de onderneming voor rekening en risico van de koper met alle winsten en verliezen die daar bij horen;
[space5]

Het Locked- box systeem heeft als voordeel dat de koopprijs duidelijk is bepaald en achteraf niet aangepast kan worden. Partijen kunnen na het sluiten van de koopovereenkomst direct ‘afscheid’ van elkaar nemen. De transactie kan hierdoor snel worden afgehandeld.
[space5] Bent u voornemens een onderneming te kopen of verkopen? Een Locked- box systeem zou bij de bepaling van de koopprijs van de onderneming uitkomst kunnen bieden. Wij adviseren u hier graag over.
[space5] De advocaten van Fort hebben ruime ervaring met overnames en staan zowel kopers als verkopers bij.
[space5]

Auteur: Eileen van Oene.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Edward van Leeuwen Boomkamp, advocaat binnen de transactiepraktijk van de sectie Ondernemingsrecht. Hij houdt zich voornamelijk bezig met advies omtrent fusies en overnames, (des)investeringen, participaties en joint ventures.

Edward van Leeuwen Boomkamp

Edward van Leeuwen Boomkamp is advocaat ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames. Neem voor vragen contact op via 020 664 51 11.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *