Ga naar hoofdinhoud
act legal covers all major European business centres: AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanPragueViennaWarsaw

Amsterdam – Advocaat bestuursrecht Rob IJsendijk is door Rinke Verkerk voor het Advocatenblad geïnterviewd over zijn ervaring over het zich noodgedwongen terugtrekken uit een proces. 

Ook strafpleiters Christian van Dijk en Robert Malewicz, Bert van Schaik en Job Knoester worden in het interview naar hun mening gevraagd. Seksuele intimidatie, afwijkende wensen, gebrek aan vertrouwen of wanbetaling zijn de meest voorkomende oorzaken. Maar een advocaat staat zijn cliënt in de praktijk liever bij dan dat hij deze in de steek moet laten.

In het artikel spreekt Rob over zijn optreden in de Amsterdamse terrasoorlog en taxioorlog: “Je moet ten eerste doen wat in overeenstemming is met je eed, en ten tweede met je geweten”. En dan nog deze over een cliënt die duizend en een wensen had die volgens hem schadelijk waren voor het proces : “Ik laat mij de regie niet uit handen slaan, dan verlies ik mijn functie als advocaat. Punt.”

Lees hier het volledige artikel uit het Advocatenblad.

Verkerk, R. (2016). De zaak neerleggen, Advocatenblad

In: Praktijkblad Ondernemingsraad, oktober 2016. Door: Maria Genova. De invloed van de ondernemingsraad bij een faillissement staat al lange tijd ter discussie. Curator Frits Kemp werd geïnterviewd over de kwestie. Lees hier het volledige artikel.

Deze week heeft de derivatencommissie een herstelkader vastgesteld voor renteswaps en andere derivaten. Via de Stichting Renteswapschadeclaim is FORT betrokken geweest bij de totstandkoming van het herstelkader. Rabobank, ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot hebben zich gecommitteerd om het herstelkader uit te voeren. Het herstelkader bevat een compensatieregeling waarin is vastgesteld dat in aanmerking komende MKB ondernemingen aanspraak kunnen maken op (onder meer) een coulancevergoeding van maximaal € 100.000, teruggave van onterechte opslagverhogingen alsmede vergoeding van schade door overhedge.  FORT Advocaten treedt reeds jaren op voor ondernemers die de dupe zijn van renteswaps. Mocht u willen weten of u in aanmerking komt voor compensatie, neem dan contact met Berth Brouwer, Thomas Welschen of Annemiek Nass. Voor meer informatie klik hier.

Vastgoedrechtadvocate Helma Sengers publiceerde op 3 juli 2016 in het Tijdschrift voor Huurrecht het artikel “ROZ”-boetebepaling wegens te late betaling: de stand van zaken. U kunt het artikel hier downloaden.

Vastgoedrechtadvocaten Katinka Verdurmen, Irene Hofhuis en Maaike Boomsma publiceerden in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte het artikel Betalingen, boete, kosten en verzuim in de ROZ Modellen. Lees hier het volledige artikel.

In: Vastgoedmarkt.nl, 19 oktober 2015 Nedstede Groep verwerft een portefeuille bestaande uit twee kantoorgebouwen en meerdere retailobjecten in Amsterdam. Het transactievolume bedraagt ongeveer 26 miljoen euro. Spring Real Estate en Fort Advocaten adviseerden Nedstede Groep tijdens deze transactie. Lees hier het artikel.

Fort Advocaten behoort, aldus PropertyNL, tot de Top Vastgoedjuristen van het jaar 2015. Wij zijn trots op deze prestatie en op het vertrouwen dat onze cliënten in ons stellen.
Jaarlijks houdt PropertyNL een onderzoek onder advocaten- en notariskantoren die gespecialiseerd zijn in het vastgoed. De uitkomst van dat onderzoek is de basis voor de lijst met grootste spelers op het gebied van juridische dienstverlening binnen de vastgoedsector. De lijst bevat dertig advocatenkantoren die domineren binnen de vastgoedsector.

Verscheidenheid aan vastgoed expertise

FORT is actief op alle juridische vastgoed gebieden, op fiscale begeleiding na. We hebben veel vastgoed expertise in huis dat resulteert in een grote verscheidenheid aan in het oog springende zaken. Wij begeleiden verschillende vastgoedgerelateerde transacties. Vaak gaat het om markant vastgoed in en rond Amsterdam. Zoals bijvoorbeeld onze begeleiding bij de aankoop van Odeon, een van de oudste concertzalen van Nederland. Kenmerkend voor de transacties die wij begeleiden is dat er vaak een (ver)huur-component in het traject zit. Zo begeleiden wij regelmatig bij zowel de aankoop als de verhuur van het aangekochte vastgoed.

FORT is tevens een speler van formaat binnen het insolventierecht. Wij worden regelmatig als curator aangesteld in grote faillissementen. Zo hebben wij het faillissement en de doorstart van modemerk MEXX mogen begeleiden. In dat faillissement zat ook een vastgoedcomponent door het groot aantal huurlocaties van MEXX. Hier is de samenwerking tussen onze praktijken Insolventie en Vastgoed goed tot zijn recht gekomen.

Onze vastgoedsectie is verder actief in het procederen en adviseren en opstellen van huurovereenkomsten voor bedrijfs- en kantoorruimten. Per jaar behandelen wij meer dan honderd van dit soort zaken. Ook zijn wij voor een groeiend aantal cliënten de ‘huisadvocaat’ als het gaat om vastgoed- en (ver)huurgerelateerd advies en begeleiding.

Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief

De researchgroep van PropertyNL kijkt naar betrokkenheid op het gebied van vastgoedtransacties, vastgoedfinanciering, fiscaliteit, bouw- en huurrecht tot en met publiek-private samenwerking (PPS). Deze disciplines van de vastgoedadvocaat laten zich niet allemaal vatten in ranglijsten. Vandaar dat het researchteam van PropertyNL ook veel aandacht besteedt aan de kwalitatieve juridische aspecten in plaats van de kwantitatieve. Zo wordt er gekeken naar betrokkenheid bij innovatieve deals, nieuwe ontwikkelingen en vernieuwende juridische constructies.

In dit kader scoort FORT met vernieuwende constructies rondom juridische splitsing  die wij voor verschillende grote retailers, waaronder een retailer met 43 winkels in Nederland, op met name A1 locaties (en winkels in België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland) hebben begeleid. In deze casus stonden alle huurovereenkomsten van de in Nederland gevestigde winkels in eerste instantie op naam van het moederbedrijf dat middels een 403-verklaring garant stond voor deze huurovereenkomsten en daarmee ook alle risico’s droeg. Door de splitsing zijn alle winkels  ondergebracht in zelfstandige juridische entiteiten. De cliënt heeft hiermee optimale bescherming en flexibiliteit bij haar bedrijfsvoering gekregen.

Verder zijn wij betrokken geweest bij een tweetal vastgoedgerelateerde procedures dat heeft geleid tot belangrijke jurisprudentie. In deze twee zaken is geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Het gaat om het Amstelpark arrest (bankgaranties) en het Romania arrest (huurgarantie).

In: Het Parool, 17 juni 2015, met curator Frits Kemp Een nieuw proces dient zich aan: curator Frits Kemp wil het accountantskantoor Bureau Notariaat & Advocatuur, dat jarenlang de boeken van Blijleven moest controleren, laten opdraaien voor de bijna twee miljoen euro schuld van het notariskantoor. De notariële beroepsorganisatie overweegt zich bij Kemp aan te sluiten. De KNB moest een noodfonds oprichten om de cliënten van Blijleven schadeloos te stellen. Lees hier het artikel.

Op: BNR, 26 juni 2015 Luister hier het fragment terug.

Met: Frits Kemp, curator van MEXX In: Financy Monthly, a global publication delivering news, comment and analysis to those at the centre of the corporate sector. Finance Monthly reports on the news and topics that matter to the CEOs, CFOs, investors, company directors, entrepreneurs, and SMEs that make up our valued readership. Bekijk hier Finance Monthly. Op pagina 84 treft u het artikel over de doorstart van MEXX.

Met: Jodit de Bruin, Maartje Briede, Marlies van Schoonhoven, Cathelijn Derks In: De Academie voor Rechtspraktijk.

Bekijk hier het webinar.

Lees hier MG New Series, First Ladies, The Case V&D