Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw
Derk van Geel

EmailLinkedinEmail

Derk van Geel

Partner

Expertise:

 • insolventierecht
 • herstructurering
 • WHOA
 • financiering & zekerheden
 • bijzonder beheer

Derk van Geel is ruim 17 jaar advocaat en volledig gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven in financiële moeilijkheden. Vaak gaat het daarbij om het doen van een reddingspoging voor het bedrijf, waaronder het herstructureren van schulden. Als dat niet lukt is het zaak om een faillissement goed voor te bereiden, eventueel met het oog op een doorstart. Derk begeleidt dit hele proces. Aangezien Derk ook optreedt als curator weet hij precies hoe dit traject verloopt en kan hij zijn cliënten bij uitstek helpen om problemen te voorkomen of op te lossen. Denk daarbij aan conflicten met crediteuren, de curator of met de bank, waarbij het kan gaan om aansprakelijkheid, kwesties over zekerheden of kredietopzegging.

Derk heeft daarnaast veel kennis over en ervaring met de herstructurering van schulden via WHOA en minnelijke schuldsanering. Hij werkt graag en goed samen met financieel adviseurs in zo’n multidisciplinair proces, zowel in de rol van advocaat als in die van Herstructureringsdeskundige en is daarbij cijfermatig zeer goed onderlegd. Derk doceert over WHOA aan onder andere accountants, advocaten en rechters. Hij is medebestuurslid van de stichting AllesoverWHOA, een onafhankelijke stichting die zich toelegt op het delen van kennis over WHOA en minnelijke herstructurering.

Derk is tevens als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek doet naar de psychologische kanten van herstructurering en faillissement, in het bijzonder naar de werking van ‘vertrouwen en wantrouwen’.

Verdere kwalificaties van Derk:

 • Specialisatieopleiding Grotius/Insolventierecht in 2021 cum laude afgerond
 • Specialisatieopleiding Financiële Economie aan de Erasmus Universiteit gevolgd
 • Lid van de Nederlandse vereniging voor insolventieadvocaten Insolad
 • Lid van de Nederlandse vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII)
 • Lid van de Nederlandse vereniging voor Herstructurering (NVvH)
 • Derk is redacteur van het Tijdschrift voor Curatoren
 • Derk publiceert regelmatig in gerenommeerde tijdschriften

Track record

Blogs van Derk van Geel

A Businessman Who Is Sitting On The Floor Of The House Opening The Wallet

Over bokkensprongen en struisvogels

Dat de coronacrisis bedrijven hard heeft geraakt is niet onbekend. Hoewel het herstel gaande is, zijn er nog heel veel ondernemers die te kampen hebben met de ‘coronaschulden’.