Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Disclaimer

Fort Advocaten N.V. besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker evenwel geen rechten worden ontleend, die worden geheel voor eigen risico gebruikt. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Fort Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Informatie verzonden aan Fort Advocaten N.V. via de formulieren op de website van Fort Advocaten N.V. is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.