Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Openbare faillissementsverslagen – Overzicht

 

De advocaten binnen de sectie Ondernemingsrecht worden regelmatig aangesteld als curator in faillissementen. Hieronder treft u verschillende openbare faillissementsverslagen aan, zoals ingediend bij de behandelende rechtbanken ingevolge de Faillissementswet. In diverse faillissementen brengen de curatoren in beginsel eens in de drie maanden verslag uit.

Voor meer informatie over een bepaald faillissement kunt u zich wenden tot de curator die staat vermeld in het desbetreffende faillissementsverslag. De verslaglegging in de faillissementen door Fort Advocaten N.V. is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009.

Selecteer hieronder het faillissementsverslag dat u wilt bekijken:

 

Faillissementen