Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw
Floris Jan Vasse

EmailLinkedinEmailMobile phone

Floris Jan Vasse

Advocaat

Expertise:

  • ondernemingsrecht
  • fusies en overnames
  • commercieel vermogensrecht

Floris-Jan Vasse houdt zich bij act Fort Advocaten bezig met diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Meer specifiek specialiseert hij zich met een focus op de fusie- en overnamepraktijk.

Floris-Jan studeerde aan de Universiteit Utrecht en heeft daar zowel zijn bachelor Rechtsgeleerdheid als zijn master Privaatrecht met de specialisatie Commercieel Vermogensrecht afgerond.