Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Corporate &
Commercial Litigation

Waarmee kunnen wij je helpen?

●  (Schending van) Aandeelhoudersovereenkomsten  ●  Aandelenemissie, herfinanciering  ●  Aangaan of verbreken van juridische samenwerking  ●  Achterhouden van informatie  ●  Belangenverstrengeling  ●  Benadeling van minderheidsaandeelhouders  ●  Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid  ●  (de)Certificering, certificaathouders  ●  Collectieve belangen  ●  Concernaansprakelijkheid (403-kwesties)  ●  Decharge  ●  Financiële afrekening, winstverdeling  ●  Geschillen tussen aandeelhouders  ●  Geschillen met investeerders  ●  Impasse bij besluitvorming binnen de Ava of het bestuur  ●  Onrechtmatige dividenduitkeringen  ●  Ontslag en benoeming  ●  Bestuurders, commissarissen  ●  Overnamestrijd tussen stakeholders  ●  Ruzie binnen samenwerkingsverbanden  ●  Schending van overnamecontracten  ●  Uitkoop of uitstoot van aandeelhouders  ●  Vernietiging van besluiten  ●  Verwatering van aandeelhouders  ●  Waarderingsgeschillen  ●  Wanbeleid, mismanagement

Ranking in The Legal 500

act Fort Advocaten is gerankt als ‘Leading Firm’ in de categorie Dispute Resolution: Commercial Litigation in The Legal 500 EMEA 2024, met mooie woorden van onze cliënten:

Good knowledge; quick reply“.

Good understanding of our business; they think several steps ahead in the process“.

Very approachable, quick delivery, thorough and pleasant to work with“.

Berth Brouwer and Katinka Verdurmen are both excellent lawyers, approachable, fast, down-to-earth, thorough, knowledgeable, an eye for the business, everything you want your lawyer to be and on top of that. very nice people“.

Noodzaakfinanciering bij een hotel in zwaar weer

Een hotel in zwaar weer is vaak aangewezen op zijn aandeelhouders als de bank niet mee werkt. In hoeverre is een aandeelhouder verplicht mee te werken?
Lees meer

Heibel binnen het familiebedrijf

Binnen familiebedrijven kan het behoorlijk knetteren. Maar wat kun je juridisch gezien doen (of verwachten) op het moment dat een conflict binnen de onderneming escaleert?
Lees meer

Track record

Onze specialisten in corporate & commercial litigation