Ga naar hoofdinhoud

Zon Invest Finance B.V.

Faillissement: Zon Invest Finance B.V.

 

Datum uitspraak 15-09-2009
Faillissementsnummer F.09/09/651
Rechtbank Den Haag
Rechter-Commissaris mr. R. Cats
Curatoren mr. A.J. Nederhoed / mr. J.H.M. van de Wiel (’s Gravenhage)
Details faillissement Klik hier voor dit faillissement in het Centraal Insolventieregister

Heeft u een vordering in dit faillissement?

Deze kunt u gemakkelijk zelf indienen via www.claimsagent.nl. Dat doet u als volgt:

  1. U registreert zich als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt dan inloggegevens voor toegang tot uw eigen account.
  2. U dient de vorderingen in het faillissement in door middel van een online formulier. Daardoor bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens aan de curator hebt verstrekt. U dient bewijsstukken, zoals gescande documenten, te uploaden.
  3. De vorderingen worden daardoor direct geplaatst op de crediteurenlijst in dit faillissement. U ontvangt daarvan direct per email een officiële bevestiging.

Het gebruik van de online dienst is gratis. De geautomatiseerde gegevensverwerking verlaagt de kosten van de afwikkeling van het faillissement.

Wat is een faillissement?

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.