Ga naar hoofdinhoud

Franchiserecht

Waarmee kunnen wij u helpen?

Adviseren over de inrichting van franchiserelaties  ●  Overdracht, beëindiging en voortzetting franchiserelaties  ●  Onderhandelen over franchiseformules  ●  Adviseren en procederen over geschillen  ●  Opstellen van en adviseren over overeenkomsten  ●  (Nieuwe) franchisewetgeving Koop, verkoop en huurtrajecten  ●  In-house advies aan franchisegevers en -verenigingen  ●  Financiële afrekening  ●  Non-concurrentie- en geheimhoudingskwesties  ●  Het functioneren van franchiseverenigingen en de franchiseraad

Franchisenemer komt onder non-concurrentiebeding uit door partner het bedrijf voort te laten zetten

Met de volledige inwerkingtreding van de Wet Franchise per 1 januari 2023 moeten ook alle non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten voldoen aan de wet.
Lees meer

Franchisenemer komt onder non-concurrentiebeding uit door partner het bedrijf voort te laten zetten

Voorheen waren partijen die een franchiseovereenkomst sloten niet gebonden aan speciale franchisewetgeving. Dat is in 2021 veranderd met de Wet franchise. Een aantal van de bepalingen uit die wet kenden een overgangsperiode en op 1 januari van dit nieuwe jaar is de Wet franchise volledig in werking getreden.
Lees meer

Wet franchise volledig in werking voor bestaande franchiseovereenkomsten

Ook lopende franchiseovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 januari 2021 moeten vanaf 1 januari 2023 volledig voldoen aan de Wet franchise.
Lees meer

Track record

Onze specialisten in franchiserecht