Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Franchiserecht

Waarmee kunnen wij u helpen?

Adviseren over de inrichting van franchiserelaties  ●  Overdracht, beëindiging en voortzetting franchiserelaties  ●  Onderhandelen over franchiseformules  ●  Adviseren en procederen over geschillen  ●  Opstellen van en adviseren over overeenkomsten  ●  (Nieuwe) franchisewetgeving Koop, verkoop en huurtrajecten  ●  In-house advies aan franchisegevers en -verenigingen  ●  Financiële afrekening  ●  Non-concurrentie- en geheimhoudingskwesties  ●  Het functioneren van franchiseverenigingen en de franchiseraad

Hospitality, een on- of genodigde gast voor verenigingen van eigenaars?

Hoe verhouden verschillende eigenaren van een pand en hun behoeftes zich met elkaar? Wat als het hotel een verbouwing vereist?
Lees meer

Track record

Onze specialisten in franchiserecht