Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Franchiserecht

Waarmee kunnen wij je helpen?

Adviseren over de inrichting van franchiserelaties  ●  Overdracht, beëindiging en voortzetting franchiserelaties  ●  Onderhandelen over franchiseformules  ●  Adviseren en procederen over geschillen  ●  Opstellen van en adviseren over overeenkomsten  ●  (Nieuwe) franchisewetgeving Koop, verkoop en huurtrajecten  ●  In-house advies aan franchisegevers en -verenigingen  ●  Financiële afrekening  ●  Non-concurrentie- en geheimhoudingskwesties  ●  Het functioneren van franchiseverenigingen en de franchiseraad

Franchisenemer komt onder non-concurrentiebeding uit door partner het bedrijf voort te laten zetten

Met de volledige inwerkingtreding van de Wet Franchise per 1 januari 2023 moeten ook alle non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten voldoen aan de wet.
Lees meer

Wet franchise volledig in werking voor bestaande franchiseovereenkomsten

Ook lopende franchiseovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 januari 2021 moeten vanaf 1 januari 2023 volledig voldoen aan de Wet franchise.
Lees meer

Track record

Onze specialisten in franchiserecht