Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Banken hebben nog volop te herstructureren

De gevolgen van de herstellende economie zijn inmiddels goed zichtbaar. Zo loopt bijvoorbeeld het aantal faillissementen al een jaar lang sterk terug.

Toch is er voor de herstructureringspraktijk nog voldoende werk. Een goede graadmeter is de omvang van de slechte leningen die banken op hun balans hebben staan, de zogeheten non performing loans.

Non performing loans

Non performing loans (NPL’s) zijn leningen die een bank heeft verschaft maar waarbij niet aan de financieringsvoorwaarden wordt voldaan. Doorgaans worden deze leningen overgeplaatst naar bijzonder beheer. Daar wordt gekeken of door het nemen van bepaalde maatregelen de leningvoorwaarden weer kunnen worden nagekomen, of wordt de lening opgezegd en wordt het uitstaande bedrag (zo veel mogelijk) teruggehaald.

Uit de jaarrekeningen van de drie grootste Nederlandse banken (ING, ABN AMRO en Rabobank), blijkt dat de NPL’s op de balans ten opzichte van 2014 wel iets zijn gedaald maar nog steeds een enorme omvang kennen.

Op de balans van ING staat een post van ruim 15 miljard euro aan NPL’s (in 2014 was dat ongeveer anderhalf miljard hoger). Ongeveer 5,5 miljard daarvan ziet op particuliere leningen. Opvallend is dat de branche ‘private resources’ juist is gestegen.

ABN AMRO doet het aanmerkelijk beter. Deze bank heeft ultimo 2015 nog ‘slechts’ ongeveer 3,2 miljard euro aan NPL’s op de balans, een lichte daling ten opzichte van 2014 (3,6 miljard euro).

Rabobank heeft ook nog een aanzienlijke post NPL’s. Eind 2015 was dat namelijk nog 19,5 miljard euro, ten opzichte van ruim 21 miljard eind 2014. Een lichte daling dus ook. Opvallend hierbij is dat uit het jaarverslag blijkt dat de dekkingsgraad wel is verslechterd, van 44,4% naar 43,5.

In totaal is er bij deze drie banken dus nog een kleine 40 miljard euro aan NPL’s. Een deel daarvan zal afvloeien via herstructurering en faillissement.

Werk aan de winkel!

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.