skip to Main Content
act legal covers all major European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanPragueViennaWarsaw
Meet us at actlegal.com

Omgevingsrecht

Onze specialisten omgevingsrecht hebben al veel beleggers, projectontwikkelaars en overheden geadviseerd over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, maar ook bijvoorbeeld over het maken van bezwaar, instellen van beroep of afwenden van handhavingsbesluiten. Zij kennen de weg binnen de overheid en loodsen een project soepel langs alle valkuilen. 

Waar nodig voeren onze advocaten procedures bij rechtbanken en Raad van State. Zij adviseren in vastgoedtransacties en hebben daarnaast ruime ervaring met vraagstukken inzake de Wet Bibob.

Tevens is onze partner omgevingsrecht Sascha Stavenuiter aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en begeleidt zij cliënten regelmatig in mediationprocedures.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bestemmingsplannen  ●  Bestuurlijke dwangsommen  ●  Bestuursdwang  ●  Bouwvergunningen  ●  Contracten tussen overheid en private partijen  ●  Exploitatieplannen  ●  Exploitatievergunningen  ●  Handhaving  ●  Mediation  ●  Milieuvergunningen en milieuontheffingen  ●  Monumenten  ●  Nadeelcompensatie  ●  Omgevingsrecht (WABO)  ●  Omgevingsvergunningen  ●  Onteigening  ●  Overheidsaansprakelijkheid  ●  Planschade  ●  Projectontwikkeling  ●  Rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad  ●  Ruimtelijke ordening  ●  Subsidies  ●  Vrijstellingen  ●  Wet Bibob  ●  Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

In onze vorige blog introduceerden we ‘m al: de Omgevingswet. U weet inmiddels dat deze…

Lees meer

Onze specialisten in omgevingsrecht