Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Waarom de publicatie van vergunningen bijhouden?

Het is van belang dat u de publicaties van (voornemens tot) besluiten goed bijhoudt. Zo kan het zijn dat de gemeente een vergunning verleent om de mooie boom aan de straat voor uw huis te kappen of een vergunning aan het café op de hoek van de straat om het terras uit te breiden. Als u bezwaar wilt maken dan moet dat binnen de termijn: 6 weken na bekendmaking van de vergunning. Daarom is het verstandig om de gemeentelijke publicaties goed in de gaten te houden zodat u tijdig bezwaar kan maken.

Hoe publicatie van vergunningen bijhouden?

Publicaties bijhouden kan op een aantal manieren.

Vele gemeenten publiceren nog altijd een papieren versie, die aan huis wordt bezorgd. Daarin worden alle (voornemens tot) besluiten van de  gemeente (en soms ook van andere bestuursorganen) gepubliceerd.

Maar let op:  Veel gemeenten maken de overstap van een papierenversie van het publicatieblad naar een digitale versie. Zo heeft de gemeente Amsterdam onlangs aangegeven dat per 1 januari 2015 de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking in werking is getreden. Officiële bekendmakingen van de gemeente Amsterdam worden niet langer in het papieren gemeenteblad, Stadsblad de Echo of andere huis-aan-huisbladen gepubliceerd maar op www.amsterdam.nl/bekendmakingen.

Op de website www.overheid.nl is het mogelijk om een e-mail alert in te stellen voor aangevraagde en verleende vergunningen of wijzigingen in de bestemmingsplannen binnen een bepaalde straal rondom uw woning.

Op www.officielebekendmakingen.nl kunt u gepubliceerde officiële bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad plus het gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad en blad gemeentelijke regeling van deelnemende overheden terugvinden.

Niet eens met een (voornemen) tot een besluit?

Leest u in het gemeentelijk publicatieblad of digitaal dat er een (voornemen) tot een besluit is waar u het niet mee eens bent, dan kunt u hiertegen bezwaar maken/ een zienswijze indienen. Wij zijn u daar graag bij van dienst.

Sascha Stavenuiter is advocaat omgevingsrecht. Zij is gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een wettelijke termijn van zes weken. Als je een bezwaarschrift te laat indient – al is het maar één dag – dan is het bezwaar in principe niet-ontvankelijk en wordt het niet in behandeling genomen.
   In sommige, uitzonderlijke gevallen kan een bezwaarschrift dat te laat is ingediend toch in behandeling worden genomen. Hiervoor is vereist dat er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding, wat betekent dat het niet aan de bezwaarmaker te wijten is dat het bezwaarschrift te laat is ingediend. Een verschoonbare termijnoverschrijding wordt echter niet zomaar aangenomen, de drempel hiervoor ligt hoog.
   Zo is er ingeval van een vakantie, ziekte of een operatie doorgaans geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. De gedachte is dan dat je het bezwaarschrift ook door iemand anders had kunnen laten indienen.
   Soms is het aan het bestuursorgaan te wijten dat een bezwaarschrift te laat is ingediend, bijvoorbeeld omdat er foute informatie is verstrekt over de wijze waarop een bezwaarschrift ingediend moet worden of wanneer dat moet gebeuren. In zulke gevallen kan soms wel gesproken worden van een verschoonbare termijnoverschrijding.

   Overigens geldt dat je – als er al sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding – het bezwaarschrift altijd zo snel mogelijk alsnog moet indienen. In de rechtspraak is bepaald dat je in ieder geval binnen twee weken nadat je erachter bent gekomen dat je te laat bent het bezwaarschrift moet indienen.

Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen.