skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com

Waarom de publicatie van vergunningen bijhouden?

Het is van belang dat u de publicaties van (voornemens tot) besluiten goed bijhoudt. Zo kan het zijn dat de gemeente een vergunning verleent om de mooie boom aan de straat voor uw huis te kappen of een vergunning aan het café op de hoek van de straat om het terras uit te breiden. Als u bezwaar wilt maken dan moet dat binnen de termijn: 6 weken na bekendmaking van de vergunning. Daarom is het verstandig om de gemeentelijke publicaties goed in de gaten te houden zodat u tijdig bezwaar kan maken.

Hoe publicatie van vergunningen bijhouden?

Publicaties bijhouden kan op een aantal manieren.

Vele gemeenten publiceren nog altijd een papieren versie, die aan huis wordt bezorgd. Daarin worden alle (voornemens tot) besluiten van de  gemeente (en soms ook van andere bestuursorganen) gepubliceerd.

Maar let op:  Veel gemeenten maken de overstap van een papierenversie van het publicatieblad naar een digitale versie. Zo heeft de gemeente Amsterdam onlangs aangegeven dat per 1 januari 2015 de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking in werking is getreden. Officiële bekendmakingen van de gemeente Amsterdam worden niet langer in het papieren gemeenteblad, Stadsblad de Echo of andere huis-aan-huisbladen gepubliceerd maar op www.amsterdam.nl/bekendmakingen.

Op de website www.overheid.nl is het mogelijk om een e-mail alert in te stellen voor aangevraagde en verleende vergunningen of wijzigingen in de bestemmingsplannen binnen een bepaalde straal rondom uw woning.

Op www.officielebekendmakingen.nl kunt u gepubliceerde officiële bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad plus het gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad en blad gemeentelijke regeling van deelnemende overheden terugvinden.

Niet eens met een (voornemen) tot een besluit?

Leest u in het gemeentelijk publicatieblad of digitaal dat er een (voornemen) tot een besluit is waar u het niet mee eens bent, dan kunt u hiertegen bezwaar maken/ een zienswijze indienen. Wij zijn u daar graag bij van dienst.

Sacha Stavenuiter

Sascha Stavenuiter is advocaat bestuursrecht. Zij is gespecialiseerd in omgevingsrecht en overheidsaansprakelijkheid. Neem voor vragen contact op via 020 664 51 11.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *