Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Uitstel tot 1 april 2020 voor administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie

Minister Koolmees laat in een kamerbrief van 9 december 2019 weten dat werkgevers drie maanden extra de tijd krijgen om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Invoering WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

De WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans, welke op 1 januari 2020 in werking treedt. Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, betalen werkgevers vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie over het loon van werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van werknemers met een flexibel contract, zoals tijdelijke of oproepcontracten. De lage WW-premie mag worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits geen sprake is van een oproepovereenkomst.

Werkgevers verzoeken om uitstel

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie dienden werkgevers vóór 1 januari 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum voor al hun vaste werknemers in hun loonadministratie op te nemen. Omdat werkgeversorganisaties bij minister Koolmees hebben aangegeven dat dit niet voor alle werkgevers haalbaar is, geeft minister Koolmees werkgevers in samenspraak met de Belastingdienst drie maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Uitstel administratieve vereisten

Uit de brief van minister Koolmees volgt dat werkgevers uiterlijk vóór 1 april 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum in de loonadministratie moeten hebben opgenomen. Voor ondertekening volstaat ook een digitale handtekening, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem.

Tot 1 april 2020 mogen werkgevers de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ invullen met ‘ja’.

Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet. Als bovendien niet voor 1 april 2020 aan de gestelde voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart 2020, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans of over andere arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij helpen je graag verder!

Eva Bokslag is advocaat arbeidsrecht bij act Fort Advocaten. Eva is gespecialiseerd in alle aspecten van het arbeidsrecht en adviseert zowel werkgevers als directeuren en werknemers met een arbeidscontract over onder meer ontbindingen, reorganisaties, arbeids- en vaststellingsovereenkomsten, (non-)concurrentie en ziekte.