Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Vastgoedtransacties
& Projectontwikkeling

Waarmee kunnen wij u helpen?

Aan- en verkoop van vastgoed  ●  Appartementsrechten en Vereniging van Eigenaren  ●  Bouwcontracten (turnkey overeenkomst, aannemingsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en UAV)  ●  Due diligence onderzoek  ●  Mediation  ●  Erfdienstbaarheden  ●  Erfpachtrechten  ●  Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)  ●  Opstalrechten  ●  Projectontwikkeling  ●  Vastgoedbelegging

Vorderingen tot aanpassing CPI-indexering huurprijs niet kansloos

Hoge inflatiecijfers van 2023 zorgen opnieuw voor spanningen tussen verhuurders en huurders. Wij geven een update van de gang van zaken.
Lees meer

De Wet Vaste Huurcontracten maakt huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm

Op 11 april 2023 is het initiatiefwetsvoorstel vaste huurcontracten in de Tweede Kamer behandeld. Op 16 mei 2023 is deze initiatiefwet aangenomen in de 2e kamer.
Lees meer

Onze specialisten in vastgoedtransacties en projectontwikkeling