skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Verhuurder? Laat de curator opzeggen.

Door het faillissement van een huurder komt de huurovereenkomst niet automatisch te vervallen. Deze moet dus nog worden beëindigd.

Volgens de faillissementswet kunnen zowel de curator als de verhuurder de lopende huurovereenkomst opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van drie maanden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (of per e-mail) gebeuren. Om bewijsredenen heeft schriftelijk opzeggen natuurlijk de voorkeur.

Als een verhuurder bijvoorbeeld een nieuwe huurder op het oog heeft, kan hij belang hebben bij snelle opzegging. Ook kan hij proberen met de curator een eerdere datum van beëindiging af te spreken.

Maar er zijn ook nadelen.

Denk bijvoorbeeld aan de opleveringsverplichtingen. Alleen als de curator opzegt, vormt de opleveringsverplichting een ‘boedelschuld’. Een boedelschuld heeft een veel hogere rang dan een gewone (concurrente) schuld en zal dus eerder betaald worden.

Ook kan het doorlopen van de huurovereenkomst gevolgen hebben voor de bankgarantie. Wanneer er geen (of nauwelijks) huurachterstand is en de bankgarantie nog niet is ‘volgelopen’, kan de verhuurder er belang bij hebben om de huurovereenkomst nog niet op te zeggen. Zolang de huurovereenkomst loopt en er huurpenningen verschuldigd zijn, kunnen deze onder de bankgarantie worden getrokken.

De curator kan natuurlijk ook opzeggen om de schuld te beperken. Daarop heeft de verhuurder weinig invloed (maar ook hier zijn mogeljkheden).

Dit is met name van belang omdat de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat leegstandschade in principe niet onder de bankgarantie kan worden verhaald. Het moet dus uit de lopende huur komen.

Het is voor een verhuurder in ieder geval verstandig om goed na te gaan of hij beter wel of niet kan opzeggen bij het faillissement van de huurder.

Derk van Geel

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via 020 664 51 11.

Dit bericht heeft 1 reactie
 1. Kunt U mij hiermee helpen?

  Curator heeft aan mij als gedupeerde verhuurder, de huur opgezegd per 12 november, maar de huur was betaald tot 30 november.
  De opzegdatum gaat dan toch pas in per 30 november in?

  Dit is de mening van de curator, heb ik naar Uw mening een zaak?

  Quote:

  Met betrekking tot de discussie omtrent 39 Fw. We hebben de huurovereenkomst op 12 november 2015 opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, derhalve tot 13 februari 2016. De zinsnede m.b.t. vooruitbetaling in art. 39 Fw ziet er enkel op te voorkomen dat een curator vooruitbetaalde huur gaat terugvorderen bij verhuurder. Hiervan is geen sprake. Verder is artikel 39 Fw duidelijk over de te hanteren opzegtermijn. In alle gevallen is een opzegtermijn van 3 maanden afdoende, dus ook in dit geval. U kunt hierover desgewenst een advocaat raadplegen. Wij houden dan ook als datum van beëindiging 12 november 2015 aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *