Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur bij leegstand gebouwen en woningen is 18 juni jl. als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. De wijziging van de Leegstandwet treedt per 1 juli 2013 in werking.

Wat maakt de wijziging mogelijk?

Woonruimte in leegstaande kantoren
De maximale duur van de vergunning voor de verhuur van leegstaande kantoren wordt verlengd van vijf naar (maximaal) tien jaar. Volgens minister Blok maakt deze verruiming het lonend om bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te bouwen naar woonruimte. Eigenaren kunnen hun investeringen immers makkelijker terugverdienen binnen tien jaar dan binnen vijf jaar. Bij een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan wordt de leegstandsvergunning in één keer verleend voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan. Dit geldt niet alleen voor leegstaande kantoren, maar ook voor scholen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld verpleeghuizen.

Tijdelijke verhuur te koop staande woning
Ook na de wijziging van de Leegstandwet is een vergunning van de gemeente vereist voor tijdelijke verhuur. De vergunningverlening garandeert aan de verhurende eigenaar dat de tijdelijke huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt als de termijn is verstreken en biedt voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning direct leeg kan worden verkocht. De vergunning wordt in één keer verleend voor de duur van vijf jaar en kan niet worden verlengd. In de wijziging is bovendien geregeld dat een eigenaar (voor zover het geen rechtspersoon betreft) maximaal twee te koop staande woningen tegelijk en tijdelijk kan verhuren.

Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie
Op dit moment blijken sloop- en renovatieplannen voor huurwoningen vaak langer te duren dan gepland, daarom is de maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop- en renovatiewoningen verlengd van vijf naar zeven jaar. De panden kunnen nu door de wijziging gedurende de hele periode bewoond blijven.

Katinka Verdurmen is advocaat vastgoedrecht en franchiserecht. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.