Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Wat te doen met een ontslagvergoeding?

In eerdere blogs stonden wij stil bij de afschaffing van de stamrechtvrijstelling.

Werknemers die een (hoge) ontslagvergoeding ontvingen van hun werkgever konden die vergoeding op een fiscaal gunstige wijze stallen. Daarvoor maakten zij gebruik van een zogenaamde ‘stamrechtconstructie’.

Bij een dergelijke constructie hoefde over de ontslagvergoeding niet direct loonbelasting te worden ingehouden, maar was daarvan pas sprake indien de werknemer daadwerkelijk (periodieke) uitkeringen zou ontvangen. Ook hoefde over de ontslagvergoeding geen vermogensbelasting te worden betaald.

De overheid heeft de mogelijkheid van de stamrechtvrijstelling vanwege bezuinigingen per 1 januari 2014 afgeschaft. Werknemers die vóór die datum (nog) geen stamrechtovereenkomst hebben ondertekend, kunnen in ieder geval geen gebruik meer maken van deze fiscaal gunstige constructie.

Alternatieven?

In het NRC Handelsblad van het afgelopen weekend stond in het economisch katern het artikel “Wat kun je nog wel met je ontslaggeld?” van Friederike de Raat.

Een interessante vraag, aangezien bepaalde werknemers nog steeds een hoge ontslagvergoeding ontvangen en die zijn natuurlijk benieuwd op welke wijze zij die na afschaffing van de stamrechtvrijstelling nog wel fiscaal vriendelijk kunnen aanwenden.

Het antwoord op die vraag is helaas teleurstellend.

Een financieel adviseur geeft in het betreffende NRC-artikel aan dat na het afschaffen van de stamrechtvrijstelling “weinig leuks meer te bedenken” is. De eventuele mogelijkheden die hij wel noemt zijn:

– het aflossen van de hypotheek (geen optie voor werknemers die de ontslagvergoeding daadwerkelijk nodig hebben om hun periode van werkloosheid financieel te overbruggen);

– het ‘middelen’ van de belasting over drie jaren in de hoop dat het jaarinkomen daarmee onder de grens van € 56.000 bruto blijft (en 42% in plaats van 52% loonbelasting moet worden betaald);

– het realiseren van extra pensioenaftrek (door de ontslagvergoeding stijgt de zogeheten jaarruimte; het aftrekbare bedrag dat mag worden gereserveerd voor pensioen).

Ondanks het afschaffen van de stamrechtvrijstelling kan het voor werknemers die een hoge ontslagvergoeding ontvangen wellicht dus toch raadzaam zijn een financieel adviseur te raadplegen, ook al zijn de mogelijkheden inmiddels beperkt.