Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

De algemene bankvoorwaarden zijn gewijzigd!

De algemene bankvoorwaarden bevatten basisregels voor de relatie tussen klant en bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren de algemene bankvoorwaarden. Naast de algemene bankvoorwaarden, hanteren banken doorgaans ook een eigen set algemene voorwaarden. Die verschillen per bank. De voorwaarden worden op 1 maart 2017 van kracht.

Zijn de wijzigingen van de algemene bankvoorwaarden in uw belang?

De nieuwe set algemene bankvoorwaarden heeft als doel de voorwaarden te vereenvoudigen en te verduidelijken. Dat klinkt fraai, maar lijkt mooier dan dat het is. In de nieuwe bankvoorwaarden is namelijk opgenomen dat bijzondere voorwaarden vóór gaan op algemene bankvoorwaarden, indien bepalingen strijdig zijn met elkaar. Met andere woorden, indien een bepaling uit de voorwaarden van de bank nadeliger is voor u dan de bepaling uit de ABV, heeft u pech. De bepaling van de bank geldt dan. Dat was voorheen niet automatisch zo. Voor consumenten blijven de rechten en bescherming uit de algemene bankvoorwaarden onveranderd. Enkel zakelijke klanten kunnen nadeel ondervinden van de wijzigingen.

Wijzigen voorwaarden

Het wijzigen van algemene (bank)voorwaarden kan niet zomaar. Bij het sluiten van de overeenkomst bent u namelijk andere voorwaarden overeengekomen met de bank. Het achteraf wijzigen van die voorwaarden, kan in beginsel alleen indien u daarmee instemt. Een uitzondering op die hoofdregel betreft de wijzigingsclausules. Wijzigingsclausules worden doorgaans opgenomen in de (eigen) algemene voorwaarden van de bank. Zoals het woord al doet vermoeden, heeft de bank met een dergelijke clausule de bevoegdheid om haar voorwaarden te wijzigen. Daarmee kan zij ook de algemene bankvoorwaarden wijzigen. Maar ook dan gelden er regels. Niet alleen moet een wijzigingsclausule correct zijn geformuleerd, de bank moet haar klanten ook rechtstreeks infomeren over de wijziging. Doet de bank dat niet, dan zijn de wijzigingen vernietigbaar.

Let op!

Hoewel de wijzigingen volgens de Nederlandse Vereniging van Banken in het belang zijn van de klanten van de bank, kan het zo zijn dat u er toch nadeel van ondervindt. Zeker indien u een zakelijke klant bent. Ben u daarom bewust van uw positie, en van de spelregels.