Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Accountant moet ongevraagd advies geven van de rechter

Hoe ver reikt de zorgplicht van de accountant tegenover een klant? Die vraag stond centraal in een recente procedure. De accountant werkt op basis van een opdracht van zijn klant. De accountant is dus een opdrachtnemer en dient daardoor de belangen van zijn opdrachtgever in acht te nemen. Dat is een zorgplicht. Hoe ver gaat de zorgplicht van de accountant?

Behoorlijk ver, blijkt uit een recente uitspraak. De zorgplicht houdt volgens de rechter in dat de accountant ook uit eigen beweging dient te waarschuwen voor risico’s en een door de klant beoogde route dient af te raden, als daar aanleiding voor is. De accountant kan dus niet schuilen achter de tekst: ‘Mij werd niet om advies gevraagd’. De accountant moet dus ook ongevraagd advies geven.

In de situatie waarover de rechter oordeelde ging het om het al dan niet sturen van creditnota’s. De klant vroeg de accountant hoe hij btw over niet betaalde facturen kon terugvragen. De accountant legde uit dat er meerdere routes waren, waaronder die van het sturen van creditnota’s. De klant zei toen creditnota’s te zullen opmaken. Dat was in het betreffende geval niet handig en risicovol. De btw-teruggaaf kwam er dan ook niet en de klant vond dat de accountant had moeten waarschuwen. De klant kreeg gelijk want de rechter vond dat de accountant niet had mogen zwijgen na de opmerking van de klant dat hij creditnota’s ging aanmaken. De accountant had dat moeten afraden.

De accountant kwam uiteindelijk met de schrik vrij, omdat hij zich kon beroepen op uitsluiting van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. Eerlijkheid gebied te vermelden dat het (helaas) aan een gebrekkige procesvoering aan de kant van de klant lag dat de accountant zich met succes op die voorwaarden kon beroepen. Dat had zomaar anders kunnen lopen, met alle gevolgen van dien voor de accountant.

De les voor de accountant is: zowel gevraagd als ongevraagd op risico’s wijzen, én leg vast dat je dit gedaan hebt.

Uitspraak lezen? Zie de uitspraak

Meer lezen over de zorgplicht? Lees hier meer over de zorgplicht van de makelaar.

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.