Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Zorgvuldigheid troef bij de verwerking van persoonsgegevens

Zorgvuldigheid troef bij de verwerking van persoonsgegevens

Houdt u of uw onderneming zich op enigerlei wijze bezig met de verwerking van persoonsgegevens? Dan is het van groot belang dat u voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten en waarborgen.

Dit wordt onderstreept door een recente uitspraak van de Rechtbank Groningen over de uitwisseling van persoonsgegevens van huurders tussen verschillende woningcorporaties, in verband met de beëindiging van huurovereenkomsten wegens hennepteelt.

Hennepconvenant

De verhuurder in kwestie, een woningcorporatie, is partij bij een hennepconvenant tussen de gemeenten Groningen en Haren, de daar werkzame woningcorporaties, de regiopolitie, het Openbaar Ministerie en Essent. Dit convenant beoogt de thuisteelt van hennep tegen te gaan.

Het hennepconvenant bepaalt dat een voormalig huurder van een woningcorporatie na beëindiging van de huurovereenkomst vanwege hennepkweek, een aantal jaar niet meer in aanmerking komt voor een woning van één van de woningcorporaties in de gemeente Groningen.

Ter uitvoering van dit convenant plaatsten de bij het convenant aangesloten woningcorporaties een aantekening bij de gegevens van hun gewezen huurders op Woningnet. Zo ook de verhuurder in kwestie. Daarmee was het voor andere woningcorporaties kenbaar dat een eerdere huurovereenkomst was beëindigd in verband met hennepteelt.

Strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens

De rechtbank merkt dit aan als de verwerking van strafbare gegevens van de huurder ten behoeve van derden, die in dit geval niet is toegestaan. Het door de huurder gevorderde verbod op deze verwerking van zijn persoonsgegevens wordt daarom toegewezen. Onder meer omdat voor de wijze waarop deze gegevens werden verwerkt, niet de door de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) voorgeschreven procedure was gevolgd. De woningcorporatie had conform de Wbp melding gedaan bij het College bescherming persoonsgegevens van het feit dat zij persoonsgegevens op Woningnet verwerkt. In strijd met de Wbp had zij echter het doel van de onderhavige gegevenswerwerking – het tegengaan van hennepteelt in sociale huurwoningen – als het soort persoonsgegevens – strafrechtelijke gegevens – niet in deze melding opgenomen.

Wees alert op de regelgeving!

Het beleid ter bestrijding van thuisteelt werd hier flink doorkruist. Dat was niet nodig geweest als de door de Wbp voorgeschreven procedures in acht waren genomen.

Wees er daarom bij de verwerking van – al dan niet strafrechtelijke – persoonsgegevens alert op dat u niet in strijd handelt met de Wbp en andere toepasselijke regelgeving. Daarmee voorkomt u vervelende complicaties.

Irene Hofhuis is advocaat vastgoedrecht. Irene is gespecialiseerd in huurrecht. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.