Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Real estate law (other)

Wij kennen de vastgoedmarkt en de dynamiek die daarbij hoort als geen ander en brengen zaken, hoe complex ook, vlot tot de kern. Ons vastgoed team adviseert o.a. op het gebied van (ver)huur, bouw, projectontwikkeling en vastgoedtransacties.

Tot onze opdrachtgevers behoren vastgoedbeleggers, verhuurders en huurders, projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en andere overheden. Daarnaast adviseren wij onder meer aannemers, architecten, makelaars, notarissen, retailers, franchisegevers en franchisenemers.

How can we help you?

Aan- en verkoop van vastgoed  ●  Aannemingsovereenkomsten  ●  Appartementsrechten en Vereniging van Eigenaren  ●  Bouwcontracten en UAV  ●  Dringend eigen gebruik  ●  Erfdienstbaarheden  ●  Erfpacht  ●  Goedkeuring afwijkende bedingen  ●  Huurdersopties, breakopties  ●  Huurgeschillen  ●  Huurovereenkomsten  ●  Huurprijswijzigingen  ●  Indeplaatsstelling  ●  Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)  ●  Onderhuur  ●  Ontruiming en ontruimingsbescherming  ●  Opstal  ●  Projectontwikkeling  ●  Vastgoedbeheer en -exploitatie  ●  Vastgoedbelegging

Our specialists in Real estate law