skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com

Corporate & Commercial Litigation

Onze advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation staan u terzijde bij het oplossen en voorkomen van geschillen binnen ondernemingen en samenwerkingsverbanden.

Wij combineren diepgaande kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht met jarenlange proceservaring om uw belangen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of investeerder/stakeholder te beschermen bij uiteenlopende (dreigende) onderlinge conflicten. Denk daarbij aan misbruik van meerderheidsmacht, impasse bij besluitvorming, wanbeleid, belangenverstrengeling, good/bad leadership, of simpelweg misleiding en bedrog en ander schade veroorzakend gedrag.

De sectie Corporate & Commercial Litigation voert procedures bij de Ondernemingskamer en de gewone civiele rechter. Daarnaast voeren wij met regelmaat collectieve acties (class action) voor belangenorganisaties ten behoeve van hun achterban. Tevens treden wij op in arbitrage- en bindend advies procedures.

Corporate & Commercial Litigation bij FORT Advocaten

Onze advocaten leveren advies op maat bij:

 • (Schending van) Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aandelenemissie, herfinanciering
 • Aangaan of verbreken van juridische samenwerking
 • Achterhouden van informatie
 • Belangenverstrengeling
 • Benadeling van minderheidsaandeelhouders
 • Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid
 • (de)Certificering, certificaathouders
 • Collectieve belangen
 • Concernaansprakelijkheid (403-kwesties)
 • Decharge
 • Financiële afrekening, winstverdeling
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Geschillen met investeerders
 • Impasse bij besluitvorming binnen de Ava of het bestuur
 • Onrechtmatige dividenduitkeringen
 • Ontslag en benoeming bestuurders, commissarissen
 • Overnamestrijd tussen stakeholders
 • Ruzie binnen samenwerkingsverbanden
 • Schending van overnamecontracten
 • Uitkoop of uitstoot van aandeelhouders
 • Vernietiging van besluiten
 • Verwatering van aandeelhouders
 • Waarderingsgeschillen
 • Wanbeleid, mismanagement

Partner Corporate & Commercial Litigation

Ondernemingsrecht advocaat Berth Brouwer

Berth Brouwer

Expertise: Corporate & Commercial Litigation, Collectieve Acties

Advocaten Corporate & Commercial Litigation

Rein Pleiter

Expertise: Ondernemingsrecht, Corporate & Commercial Litigation
procesadvocaat Thomas Welschen

Thomas Welschen

Expertise: Ondernemingsrecht, Corporate & Commercial litigation, Arbitrage, Collectieve Acties
Laukje van Delft

Laukje van Delft

Expertise: Ondernemingsrecht, Corporate & Commercial Litigation

Annemiek Nass

Expertise: Ondernemingsrecht, Corporate & Commercial Litigation, Arbitrage, Collectieve Acties

Track record

 • Begeleiding van het bestuur van 175 groothandels bij een overnamestrijd voor de Ondernemingskamer van Het Gerechtshof Amsterdam.
 • Onder andere advocatenkantoren, accountants en medisch specialisten bijgestaan bij de beëindiging van hun samenwerking, de ontvlechting van onderneming en financiële afrekeningen.
 • Bijstaan van een aandeelhouder in een internationaal kledingretailbedrijf in een geschil met haar mede-aandeelhouders.
 • Bijstaan van een vooraanstaand vervoersbedrijf in hun geschillen met stakeholders in het bedrijf.

Blogs Corporate & Commercial Litigation

Overmacht vanwege het Coronavirus?

Het coronavirus grijpt om zich heen. Het aantal besmettingen loopt sterk op en de overheid…

Stappenplan tegenstrijdig belang

In deze tweede blog in de reeks over het tegenstrijdig belang neemt advocaat ondernemingsrecht Laukje…