Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Huurrecht

Onze advocaten in huurrecht hebben specialistische en ruime kennis en ervaring op het gebied van alle aspecten van het huurrecht, zowel bedrijfsruimte (winkelruimte, hotels en overige bedrijfsruimte), als woonruimte.

De huursector is voortdurend in transitie en de ontwikkelingen zijn talrijk. Veel huurders en verhuurders hechten in toenemende mate aan flexibiliteit. De overheid wordt kordater in het maken van regels. En de gevolgen van de coronacrisis zijn in veel branches te voelen, met nieuwe eisen aan huurovereenkomsten tot gevolg.

act FORT is al decennia lang actief in het huurrecht, en heeft diepgaande marktkennis opgebouwd. Daardoor signaleren onze advocaten dergelijke ontwikkelingen al in een vroeg stadium, en kunnen wij onze cliënten adviseren op alle voorkomende gebieden.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Huurrecht winkelruimte  ●  Dringend eigen gebruik  ●  Renovatie  ●  Goedkeuring afwijkende bedingen  ●  Huurprijswijzigingen  ●  Indeplaatsstelling  ●  Huurrecht kantoorruimte  ●  Ontruiming en ontruimingsbescherming  ●  Beheer- en exploitatieovereenkomsten  ●  Onderhuur  ●  Huurdersopties, breakopties  ●  Huurgeschillen   ●  Mediation  ●  Huurovereenkomsten  ●  Contractovername  ●  Opzegging van huurovereenkomsten

Vorderingen tot aanpassing CPI-indexering huurprijs niet kansloos

Hoge inflatiecijfers van 2023 zorgen opnieuw voor spanningen tussen verhuurders en huurders. Wij geven een update van de gang van zaken.
Lees meer

De Wet Vaste Huurcontracten maakt huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm

Op 11 april 2023 is het initiatiefwetsvoorstel vaste huurcontracten in de Tweede Kamer behandeld. Op 16 mei 2023 is deze initiatiefwet aangenomen in de 2e kamer.
Lees meer

Track record

Onze specialisten in huurrecht