Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Privacyverklaring - act Fort Advocaten

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en wat act Fort Advocaten doet om uw privacy te beschermen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Onze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

act Fort Advocaten kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens, van u te verwerken. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites (www.fortadvocaten.nlbeslagleggen.info en wbrt.nl ) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten die u bij act Fort Advocaten afneemt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • naw gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functienaam en eventuele titel
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • interesses
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een blogpost of een bericht in het contactformulier
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om met u overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren ter zake het verrichten van juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
 • om u uit te nodigen voor onze evenementen, seminars, borrels, etc;
 • om uw feedback te vragen over onze dienstverlening (bijvoorbeeld door het versturen van enquêtes, klanttevredenheidsonderzoeken).

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de te verrichten werkzaamheden (bijv. rechtbank, deurwaarder, incassobureau, etc).

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Voor het verzenden van e-mailings maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten maar is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield.

Cookies

act Fort Advocaten maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer worden gezet als u een webpagina bezoekt. Deze cookies kunnen ervoor zorgen dat uw websitebezoek wordt geoptimaliseerd.

Op onze websites maken we gebruik van twee soorten cookies:

 1. Functionele cookies
  Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze websites goed te laten functioneren.
 2. Analytische cookies
  Onze websites werken met Google Analytics en gebruiken analytische cookies om de volgende gegevens te verwerken:
 • het aantal pagina’s dat u bezoekt
 • uw ingevulde zoektermen
 • hoe lang u op onze website bent
 • hoe vaak u terugkomt

Deze informatie is voor ons van groot belang. Op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze data leiden niet naar een persoon.

Cookie-instellingen

U kunt altijd zélf cookies van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen. Dat doet u via uw browser.

U kunt de volgende opties instellen:

 • U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen.
 • U kunt cookies automatisch laten verwijderen als u de website verlaat.
 • U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.
 • U kunt voorkomen dat cookies geplaatst worden.

Via onderstaande links leest u hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen. Na het instellen moet u uw browser herstarten.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Voor bewaren van onze dossiers zijn de richtlijnen van de Orde van Advocaten leidend en hanteren wij een bewaartermijn van 20 jaar.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens inzien en een verzoek doen tot wijziging/verwijdering. Dat kan via het contactformulier op onze website of door een mail te sturen naar info@actlegal-fort.com.

In een (lopend) dossier kunt u ook contact opnemen met uw verantwoordelijke advocaat.

Wij kunnen alleen aan uw verzoek voldoen als uw verzoek in overeenstemming is met geldende wetgeving.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er onverhoopt toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u over ons gehanteerde privacybeleid vragen heeft, kunt u contact opnemen met act Fort Advocaten (info@actlegal-fort.com). De contactgegevens zijn ook te vinden op deze website, onder ‘Contact‘.