skip to Main Content

act legal covers all major European business centres

AMSTERDAM BRATISLAVA BRUSSELS BUDAPEST FRANKFURT PARIS PRAGUE VIENNA WARSAW

+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Welkom bij Fort Advocaten,

gespecialiseerd in

Vastgoedrecht

Ondernemingsrecht

Insolventierecht

Herstructurering

Arbeidsrecht

Franchiserecht

Corporate Litigation

Fusies & Overnames

Welkom bij Fort Advocaten,
gespecialiseerd in Vastgoedrecht, Ondernemingsrecht, Insolventierecht, Herstructurering, Arbeidsrecht, Franchiserecht, Corporate Litigation, Fusies & Overnames

FORT Advocaten

Juridisch advies vraagt om een persoonlijke aanpak. Korte lijnen, betrokkenheid, 100% aandacht voor uw zaak. Bij Fort Advocaten geloven we in een multidisciplinaire manier van werken. We bundelen onze kennis en expertise om te komen tot het beste resultaat. Slimme oplossingen komen voort uit een mix van professionaliteit, slagvaardigheid en een gezonde dosis eigengereidheid. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

Wij zijn FORT.
Waarmee kunnen we u helpen?

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Advies over het ontwikkelen, beheren, (ver)kopen of (ver)huren van vastgoed.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Advies over contracten en begeleiding bij reorganisaties, fusies
en overnames.

Insolventierecht & Herstructurering

Insolventierecht & Herstructurering

Begeleiding van ondernemingen in zwaar weer bij een doorstart, faillissement of herstructurering.

Franchiserecht

Franchiserecht

Advies over het inrichten van franchiseorganisaties, het vastleggen van afspraken of bij geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers.

Corporate & Commercial Litigation

Corporate & Commercial Litigation

Advies bij geschillen binnen een onderneming of samenwerkingsverband of bij het voeren van collectieve acties.

Financiering & Zekerheden

Financiering & Zekerheden

Advies bij kredietopzeggingen, (dreigende) uitwinning van zekerheden, herfinancieringen, borgtocht en (bank)garanties.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Advies over projectontwikkeling, een bestemmingsplan, vergunning of andere bestuursrechtelijke kwesties.

Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Advies over en begeleiding van transacties, zoals de aan- en verkoop van ondernemingen, het participeren in vennootschappen of het aangaan van een joint venture.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Advisering en begeleiding van zowel werkgevers als werknemers op het gebied van arbeidsrecht en pensioenrecht.

Het laatste van het FORT blog

'koop Breekt Geen Huur'

Koop breekt geen huur bij gedeeltelijke overdracht van het gehuurde (?)

De welbekende regel ‘koop breekt geen huur’ (opgenomen in artikel 7:226 BW)…

Informatieplicht Einde Tijdelijke Huurovereenkomst

Informatieplicht einde tijdelijke huurovereenkomst, verhuurder let op

Sinds de “Wet doorstroming huurmarkt 2015” zijn de mogelijkheden om kortdurende huurovereenkomsten…

Overgang Van Onderneming

De ene pre-pack is de andere niet

In mijn blog van 22 juni jl. schreef ik naar aanleiding van…

Bestuurdersaansprakelijkheid Gedechargeerd

Bestuurdersaansprakelijkheid: bent u gedechargeerd? Reken u in geval van faillissement niet rijk!

Wat is decharge? Bij het vaststellen van de jaarrekening is het gebruikelijk…