Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Fusies & Overnames

Waarmee kunnen wij u helpen?

Aangaan of ontvlechten van een samenwerking(sverband)  ●  Stellen en uitwinnen van zekerheden  ●  Aandelenemissie, herfinanciering  ●  Bedrijfsfusie en bedrijfsoverdracht  ●  Begeleiden van een reorganisatie  ●  Beslaglegging en procederen  ●  Contractenrecht  ●  Franchiseovereenkomsten ●  Geschillen binnen de onderneming  ●  Geschillen over zakelijke contracten  ●  Insolventie of faillissement  ●  Joint Ventures  ●  Management buy in/buy out  ●  Opstellen van Aandeelhoudersovereenkomst  ●  Private Equity  ●  Rechtspersonenrecht  ●  Vennootschapsrecht  ●  Zaken rondom personenassociatie zoals vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap  ●  Corporate Governance

‘Het leukst vind ik om de hele levenscyclus van een bedrijf mee te maken’

Dit artikel is geschreven door Fambizz, het platform voor de ondernemer in het familiebedrijf en…

Lees meer

Track record

Onze specialisten in fusies & overnames