skip to Main Content
act legal covers all major European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanPragueViennaWarsaw
Meet us at actlegal.com

Arbeidsrecht

Onze specialisten arbeidsrecht hebben door de jaren heen een flink track record opgebouwd en veel cliënten geadviseerd over (grensoverschrijdend) arbeidsrecht, ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, medezeggenschapsrecht, pensioenrecht, procesrecht, mediation en fraude op de werkvloer.

Nieuwe marktomstandigheden kunnen van grote invloed zijn op het personeelsbeleid en -bestand van een onderneming. Dat vraagt om een advocaat die professioneel, strategisch, vaardig én empathisch denkt en handelt.

Wij denken graag met u mee en staan voor resultaat. Daarbij streven wij altijd naar praktische en creatieve oplossingen. Als het nodig is staan wij u bij in een procedure.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Arbeidsovereenkomsten  ●  (Collectieve) ontslagtrajecten  ●  Medezeggenschap  ●  Overgang van onderneming  ●  Due Diligence  ●  Wijziging van arbeidsvoorwaarden  ●  Concurrentiegeschillen  ●  Statutair bestuurders  ●  Cao’s  ●  Werkgeversaansprakelijkheid  ●  Zieke werknemers  ●  Fraude op de werkvloer  ●  Pensioenovereenkomsten  ●  Wijzigen van collectieve pensioenregelingen  ●  (Collectieve) waardeoverdracht  ●  Geschillen over verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds  ●  Doorstart na faillissement  ● Wet Werk en Zekerheid (WWZ)  ●  Arbeidsongeschiktheid  (loonsanctie UVW)  ●  Benoeming en ontslag van (statutaire) directieleden  ●  Vaststellingsovereenkomst  ●  Collectief ontslag  ●  Concurrentie- en relatiebedingen  ●  Doorstart na faillissement ● Kennelijk onredelijk ontslag  ●  Gelijke behandeling  ●  Kortgedingprocedures (o.a. loonvordering, vordering tot wedertewerkstelling)  ●  Medezeggenschapsrecht (o.a. advisering van ondernemingsraden  ●  Ontbindingsprocedures bij de kantonrechter  ●  Ontslagprocedures bij UWV  ●  Ontslag op staande voet  ●  Overeenkomsten van opdracht (managementovereenkomsten)  ●  Overgang van een onderneming  ●  Privacy (internetprotocollen, e-mailbeleid)  ●  Reorganisaties  ●  Sociale plannen  ●  Wet arbeidsmarkt in balans  ●  Werkgeversaansprakelijkheid  ●  Werkvergunningen

Onze specialisten in arbeidsrecht