skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl
Due Diligence Onderzoek

Due diligence onderzoek

Het is staande praktijk dat voorafgaand aan de koop en verkoop van een onderneming een due diligence onderzoek plaatsvindt. Toch wordt regelmatig door cliënten gevraagd waarom dat nodig is en wat zo’n onderzoek inhoudt. Hieronder wordt kort uiteen gezet wat…

Lees Meer
Executoriale Verkoop Van Aandelen

Executoriale verkoop van aandelen

De wet bepaalt dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen, zie art. 3:276 BW. Voordat er verhaal kan worden genomen op de goederen van de schuldenaar door de schuldeiser, is er normaal gesproken eerst…

Lees Meer
Beslechten Via Bindend Advies

Bindend advies

Bindend advies is naast arbitrage een vorm van particuliere geschillenbeslechting die, in tegenstelling tot overheidsrechtspraak, op een overeenkomst berust. Dat wil zeggen dat twee partijen overeenkomen hun geschil niet aan een rechter maar aan een derde partij voor te leggen…

Lees Meer

Rentederivaten, de AFM en het herstelkader

  DOSSIER RENTESWAP Het Herstelkader van de Derivatencommissie Rentederivaten, de AFM en het herstelkader De Nederlandse grootbanken hebben jarenlang renteswaps verkocht aan het midden- en kleinbedrijf, als een product waarmee de rente op een lening met een variabele rente vast…

Lees Meer