Accountant moet ongevraagd advies geven van de rechter

Accountant moet ongevraagd advies geven van de rechter

Hoe ver reikt de zorgplicht van de accountant tegenover een klant? Die vraag stond centraal in een recente procedure. De accountant werkt op basis van een opdracht van zijn klant. De accountant is dus een opdrachtnemer en dient daardoor de belangen van zijn opdrachtgever in acht te nemen. Dat is een zorgplicht. Hoe ver gaat […]

Read More →

Opening of the Netherlands Commercial Court

Opening of the Netherlands Commercial Court

Introduction A new commercial court, The Netherlands Commercial Court (‘NCC’), will be established in the Netherlands, set up to settle international trade disputes. As the name suggests, this court will be dedicated to commercial and, more importantly, international disputes. This is in line with the practice in other countries, where commercial law disputes can be […]

Read More →

Due diligence onderzoek

Due diligence onderzoek

Het is staande praktijk dat voorafgaand aan de koop en verkoop van een onderneming een due diligence onderzoek plaatsvindt. Toch wordt regelmatig door cliënten gevraagd waarom dat nodig is en wat zo’n onderzoek inhoudt. Hieronder wordt kort uiteen gezet wat een due diligence onderzoek inhoudt vanuit het perspectief van de koper van een onderneming. Doel […]

Read More →

Executoriale verkoop van aandelen

Executoriale verkoop van aandelen

De wet bepaalt dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen, zie art. 3:276 BW. Voordat er verhaal kan worden genomen op de goederen van de schuldenaar door de schuldeiser, is er normaal gesproken eerst een voor executie vatbaar rechterlijk vonnis vereist. Met andere woorden: wanneer een schuldenaar door de […]

Read More →

Verzet tegen intrekking overblijvende aansprakelijkheid art. 2:404 lid 5 BW

Verzet tegen intrekking overblijvende aansprakelijkheid art. 2:404 lid 5 BW

De Hoge Raad heeft op 31 maart jl. een arrest gewezen over de beoordeling van een vordering in het kader van de verzetprocedure van art. 2:404 BW. Zo’n verzetprocedure van art. 2:404 BW komt aan de orde als een moedermaatschappij haar overblijvende aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring wenst te beëindigen. Dat kan alleen als […]

Read More →

Investeer in een vaststellingsovereenkomst om een geschil te beëindigen

Investeer in een vaststellingsovereenkomst om een geschil te beëindigen

De vaststellingsovereenkomst biedt een goedkope en snelle manier om een geschil te voorkomen of te beëindigen. De bekendste verschijningsvorm is wellicht de beëindigingsovereenkomst in het arbeidsrecht, lees de ‘Vijf aandachtspunten voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij de beëindiging van een dienstverband’, maar ook buiten het arbeidsrecht wordt de vaststellingsovereenkomst vaak gebruikt. De vaststellingsovereenkomst is […]

Read More →

Eiswijziging door appellante in hoger beroep

Eiswijziging door appellante in hoger beroep

In hoger beroep kan een appellante haar eis of de gronden daarvan wijzigen. De geïntimeerde heeft geprobeerd de eiswijziging van een appellante buiten beschouwing te laten en heeft daartoe diverse argumenten aangedragen. Dit resulteerde in een arrest van het Hof Leeuwarden van 27 september 2016.  De wettelijke regeling Op grond van art. 130 lid 1 […]

Read More →

Bindend advies

Bindend advies

Bindend advies is naast arbitrage een vorm van particuliere geschillenbeslechting die, in tegenstelling tot overheidsrechtspraak, op een overeenkomst berust. Dat wil zeggen dat twee partijen overeenkomen hun geschil niet aan een rechter maar aan een derde partij voor te leggen die het geschil beslecht (doorgaans een deskundige, zoals bijvoorbeeld een accountant). De beslissing die deze […]

Read More →

Rentederivaten, de AFM en het herstelkader

Rentederivaten, de AFM en het herstelkader

  DOSSIER RENTESWAP Het Herstelkader van de Derivatencommissie Rentederivaten, de AFM en het herstelkader De Nederlandse grootbanken hebben jarenlang renteswaps verkocht aan het midden- en kleinbedrijf, als een product waarmee de rente op een lening met een variabele rente vast kon worden gezet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft al in 2013 vastgesteld dat verschillende […]

Read More →

Aansprakelijkheid deurwaarder bij onnodig veel bankbeslag

Aansprakelijkheid deurwaarder bij onnodig veel bankbeslag

Bankbeslag Als een schuldenaar is veroordeeld tot betaling, bijvoorbeeld in een vonnis, dan mag de schuldeiser de vordering verhalen op al het vermogen van de schuldenaar. Vaak begint de schuldeiser met beslaglegging, meestal in de vorm van een bankbeslag. Als de schuldeiser niet weet waar zijn schuldenaar bankiert, legt hij veelal gemakshalve beslag bij alle […]

Read More →
Page 1 of 1012345»10...Last »