Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Insolventierecht &
Herstructurering

Waarmee kunnen wij u helpen?

Aanbieden van een crediteurenakkoord   ●  Aanpak faillissementsfraude  ●  Analyse van risico’s voor bestuur of aandeelhouder bij faillissement   ●  Bestuurders-aansprakelijkheid  ●  Bijzonder beheer  ●  Doorstart van ondernemingen  ●  Faillissementen  ●  Herstructureren van activiteiten  ●  Herstructureren van schulden  ●  Opstellen van zekerheden  ●  Pauliana geschillen  ●  Stille bewindvoering  ●  Procedures tegen de curator  ●  Surséance van betaling  ●  Terugvorderen van eigendommen  ●  Transacties in zicht van faillissement  ●  Uitwinning van zekerheden en vestiging  ●  Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)  ●  WHOA Informatieplatform WBRT.nl

A Businessman Who Is Sitting On The Floor Of The House Opening The Wallet

Over bokkensprongen en struisvogels

Dat de coronacrisis bedrijven hard heeft geraakt is niet onbekend. Hoewel het herstel gaande is, zijn er nog heel veel ondernemers die te kampen hebben met de ‘coronaschulden’.
Lees meer

De belangrijkste wetswijzigingen die vanaf 1 januari 2023 van kracht worden

Per 1 januari 2023 treedt de implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie in werking. Als gevolg daarvan worden er wijzigingen in de Faillissementswet en de Wet op de ondernemingsraden ingevoerd.
Lees meer

Track record

Onze specialisten in insolventierecht & herstructurering