Ook lage symbolische vergoeding betekent huur en dus verhuurdersheffing

Ook lage symbolische vergoeding betekent huur en dus verhuurdersheffing

Vanuit de markt wordt al geruime tijd gewezen op negatieve effecten van de verhuurdersheffing. Woningcorporaties zouden worden geremd in hun investeringen, terwijl de vraag naar sociale huurwoningen onverminderd groot is. Daarnaast zouden huurders worden geconfronteerd met forse huurstijgingen. Een recent arrest van de Hoge Raad, van 23 juni 2017, toont nu dat de verhuurdersheffing een […]

Read More →

Tussenhuur: terugkeren naar je eigen woning

Tussenhuur: terugkeren naar je eigen woning

  Tijdelijk verhuren Stel je vertrekt voor je werk naar het buitenland, je gaat op reis of misschien wel samenwonen. Je eigen woning wil je niet direct opgeven, maar vanwege de kosten ook niet leeg laten staan. Daarnaast kan met het verhuren daarvan een mooi rendement worden behaald. Maar wat nu wanneer je buitenlandse werkzaamheden […]

Read More →

Koopovereenkomst (Groninger akte): is wel of geen ontbindende voorwaarde in vervulling gegaan?

Koopovereenkomst (Groninger akte): is wel of geen ontbindende voorwaarde in vervulling gegaan?

Inleiding Tussen koper en verkoper is een koopovereenkomst gesloten ten aanzien van een woning met bijbehorende grond. Deze koopovereenkomst is in de vorm van een notariële akte opgesteld. Tot het moment van de juridische overdracht, mocht de koper de woning alvast om niet gebruiken. Op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst in 2014 had […]

Read More →

Amsterdam schaft woongroepen af per 1 januari 2017

Amsterdam schaft woongroepen af per 1 januari 2017

Woningdelen Het delen van woningen is populair. Met name in grote steden als Amsterdam. Woonruimte is er schaars en de huurprijzen zijn hoog. Verhuurders staan vaak positief tegenover woningdelen. Woningdelers hebben over het algemeen een eigen inkomen en zijn bereid om meer voor dezelfde woning te betalen dan een stel of gezin. Omzettingsvergunning Wordt een […]

Read More →

Ernstige overlast door huurder die psychiatrisch patiënt is. Ontbinding van de huurovereenkomst?

Ernstige overlast door huurder die psychiatrisch patiënt is. Ontbinding van de huurovereenkomst?

Op 2 november 2016 heeft de rechtbank Noord-Holland een vonnis gewezen waarin de rechtbank de huurovereenkomst met overlastveroorzakende huurder heeft ontbonden en de gevorderde ontruiming heeft toegewezen. Deze uitspraak is op 29 november 2016 op rechtspraak.nl gepubliceerd (zie uitspraak). Schending van contractuele verplichtingen Ernstige, stelselmatige, overlast kan tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van […]

Read More →

Eiswijziging door appellante in hoger beroep

Eiswijziging door appellante in hoger beroep

In hoger beroep kan een appellante haar eis of de gronden daarvan wijzigen. De geïntimeerde heeft geprobeerd de eiswijziging van een appellante buiten beschouwing te laten en heeft daartoe diverse argumenten aangedragen. Dit resulteerde in een arrest van het Hof Leeuwarden van 27 september 2016.  De wettelijke regeling Op grond van art. 130 lid 1 […]

Read More →

Zwaarwichtig belang curator bij indeplaatsstelling: het belang van de overnameovereenkomst

Zwaarwichtig belang curator bij indeplaatsstelling: het belang van de overnameovereenkomst

Als een huurder van middenstandsbedrijfsruimte zijn in het gehuurde gedreven onderneming wil overdragen aan een derde, zal deze derde de huurovereenkomst vanwege de opgebouwde goodwill veelal ook willen voortzetten. Contractsovername Dat kan door een minnelijke contractsovername, waarbij de verhuurder instemt met de derde als huurder. Als de verhuurder niet instemt met een contractsovername, dan kan […]

Read More →

ROZ-model en Wet Doorstroming Huurmarkt

ROZ-model en Wet Doorstroming Huurmarkt

ROZ-model versus Wet Doorstroming Huurmarkt. Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Vóór 1 juli 2016 gebruikten veel verhuurders een standaard ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte (versie 30 juli 2003). Op dit moment is dit nog steeds de meest recente (gepubliceerde) versie op de website van ROZ. Wat zegt het ROZ-Model […]

Read More →

Verhuiskostenvergoeding vanaf nu verplicht bij renovatie van woonruimte

Verhuiskostenvergoeding vanaf nu verplicht bij renovatie van woonruimte

Verhuiskostenvergoeding vanaf nu verplicht bij renovatie van woonruimte Renovatie Bij de verhuur van een woning komt het geregeld voor dat de woning lopende de huurovereenkomst wordt gerenoveerd. Vloeren en muren worden bijvoorbeeld opnieuw geïsoleerd of de woning wordt uitgebreid. De wet bepaalt dat van renovatie sprake is ingeval van een verandering of toevoeging aan de […]

Read More →

Dwaling bij koop?

Dwaling bij koop?

Verkoper vermeldt te lage servicekosten in verkoopadvertentie en koopovereenkomst Op 2 maart 2016 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over de vraag of sprake is van dwaling, die te wijten is aan een inlichting van de verkoper. De rechtbank heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Waar ging de zaak over? Kopers hebben een woonruimte met bijbehorende […]

Read More →
Page 1 of 612345»...Last »