Fort Advocaten

Koop/verkoop

Bij de aan- en verkoop van onroerend goed komt veel kijken. Wij adviseren over alle aspecten daarvan. Wij staan professionele kopers en verkopers bij, waaronder particuliere en institutionele beleggers, retailers, makelaars, (project)ontwikkelaars, woningcorporaties, overheden en bouwbedrijven. Wij treden ook op voor particuliere kopers en verkopers.

Wij zijn bedreven in het verrichten van due diligence-onderzoek, het voeren van onderhandelingen en het opstellen van overeenkomsten. Wij maken koopovereenkomsten op maat en we kennen de ‘ins and outs’ van de standaard contracten van o.a. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen (NVM).

Ook hebben wij ruime ervaring in het procederen over alle juridische aspecten die van belang zijn bij de koop en levering van onroerend goed. Wij staan onze cliënten bij in procedures tegen (potentiële) contractspartijen en tegen derden, zoals adviseurs die bij de koop zijn betrokken (notaris, makelaar, bouwkundige).

Steeds vaker wordt onroerend goed verkocht en verkregen door aandelen in een onroerend goed vennootschap te vervreemden of verwerven. Ook op dat gebied beschikken wij over de juiste expertise. Indien nodig werken wij nauw samen met advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

U kunt bij Fort terecht voor

• opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten (onroerend goed, turn key, koopaannemings-overeenkomsten, aandelen in onroerend goed vennootschap)
• aan- en verkooponderhandelingen
• due diligence-onderzoek
• projectontwikkeling
• non-conformiteit, (toerekenbare) tekortkoming
• dwaling, bedrog, onvoorziene omstandigheden e.d.
• onrechtmatige daad