Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Dringend eigen gebruik

Dringend eigen gebruik is een opzeggingsgrond, of beëindigingsgrond voor de verhuurder bij een huurovereenkomst van een woonruimte of bedrijfsruimte.

De verhuurder heeft bij dringend eigen gebruik de verhuurde woning of winkelruimte dringend nodig voor eigen gebruik, waardoor de huurovereenkomst niet verlengd kan worden. Bijvoorbeeld bij renovatie of sloop van woning- of bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huur onmogelijk is of wanneer er sprake is van ruimtegebruik van de verhuurder zelf. Er moeten in dat geval genoeg feiten en omstandigheden aangevoerd worden om dit DEG aan te kunnen tonen. Hierbij moet het belang van de verhuurder zwaarder wegen dan de belangen van de huurder en ook van eigen belang zijn voor de huurder en moet er een passend alternatief beschikbaar zijn voor de hurende partij.