Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Aansprakelijkheid advocaat – Advocaat persoonlijk aanspreken makkelijker

Advocaat aansprakelijk stellen moeilijk

Een advocaat beoordelen op kwaliteit is lastig. Als de kapper uw haar te kort knipt, ziet u dat meteen. Als de tandarts de verkeerde kies eruit trekt, is de fout ook duidelijk. Maar of het juridische verhaal van uw advocaat deugt, kan een leek nauwelijks beoordelen. Dit maakt het aansprakelijk stellen van een advocaat moeilijk.

Advocaat alleen aansprakelijk via zijn kantoor

Maar zelfs als overduidelijk is dat uw advocaat toch niet zo goed was als hij deed voorkomen, kon u hem nog niet automatisch aanspreken voor de schade die u daardoor had geleden. Meestal is uw overeenkomst voor juridische bijstand namelijk niet gesloten met een specifieke advocaat, maar met zijn kantoor. Dat is vaak een maatschap, besloten vennootschap of naamloze vennootschap. De opdrachtnemer, uw contractuele wederpartij, is dan de maatschap of vennootschap. Gedacht werd dat u daarom slechts het advocatenkantoor kon aanspreken voor de beroepsfout van uw advocaat.

In de meeste gevallen, is dit geen probleem. Het kantoor biedt vaak voldoende verhaal voor uw vordering. Mocht dat niet zo zijn of bent u echt heel boos, dan wilt u misschien liever de advocaat persoonlijk aanspreken in plaats van zijn kantoor. Tot voor kort, leek dat niet mogelijk en wees de aangesproken advocaat er eenvoudigweg op dat de overeenkomst van opdracht met zijn kantoor was gesloten.

Nu: advocaat ook persoonlijk aansprakelijk

Dankzij een verandering in de rechtspraak, kan een advocaat nu niet meer aan persoonlijke aansprakelijkheid ontkomen door zich te verschuilen achter uw contract met zijn kantoor. Een advocaat kan worden aangesproken voor zijn beroepsfout volgens de regels van onrechtmatige daad. Als aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid wegens onrechtmatig handelen is voldaan, is de advocaat aansprakelijk. Of u de opdracht aan deze advocaat persoonlijk of aan zijn kantoor heeft verstrekt, is niet (meer) van belang.

Wies Janssen-van Kesteren is de schrijfster van dit blog
Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Bob Heijne. Bob Heijne werkt als advocaat bij Fort Advocaten binnen de sectie Faillissementsrecht.