Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Email Linkedin Email Mobile phone

Fleur van den Broek

Advocaat

Expertise:

  • Insolventierecht
  • Herstructurering
  • WHOA
  • Financiering & Zekerheden
  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Fleur van den Broek is gespecialiseerd in het insolventierecht en adviseert bij het herstructureren van schulden of financieringen, doorstarts en disputen met de curator.

Fleur rondde haar bachelor Rechtsgeleerdheid  af aan de Universiteit Leiden en is afgestudeerd met een specialisatie in International Business Law aan de VU Amsterdam.