Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw
Frank Barneveld

EmailLinkedinEmailMobile phone

Frank Barneveld

Advocaat

Expertise:

  • vastgoedrecht
  • huurrecht
  • (commerciële) contractenrecht

Frank Barneveld is werkzaam binnen de civiele vastgoedpraktijk van act FORT. Hij adviseert en procedeert over zaken binnen het: vastgoedrecht, huurrecht en (commerciële) contractenrecht.

Frank studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij zijn Master Rechtsgeleerdheid behaalde met de specialisatie Privaatrecht.

Blogs van Frank Barneveld

Hospitality, een on- of genodigde gast voor verenigingen van eigenaars?

Dat de coronacrisis bedrijven hard heeft geraakt is niet onbekend. Hoewel het herstel gaande is, zijn er nog heel veel ondernemers die te kampen hebben met de ‘coronaschulden’.

De Wet Vaste Huurcontracten maakt huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm

Op 11 april 2023 is het initiatiefwetsvoorstel vaste huurcontracten in de Tweede Kamer behandeld. Op 16 mei 2023 is deze initiatiefwet aangenomen in de 2e kamer.