Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw
Jelle Gaedtgens

Jelle Gaedtgens

Student-stagiair van 1 november t/m 13 december 2019

FORT is daarnaast ook een sportief kantoor; iedere dinsdag is er bootcamp.

Tijdens het laatste jaar van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid heb ik in de maanden november en december 2019 zes weken een student-stage gelopen bij FORT. Met de keuze voor mijn master in het vooruitzicht, was de kantoorbrede stage die FORT aanbiedt ideaal. En hoewel het combineren van drie vakken en een fulltime stage niet altijd even makkelijk is, heb ik van mijn keuze geen seconde spijt gehad. Ik zou het iedereen die in de laatste fase van zijn/haar studie zit, aanraden om bij FORT een student-stage te lopen.

Ik heb veel verschillende werkzaamheden verricht, maar het grootste gedeelte bestaat uit het doen van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, naar aanleiding waarvan je voor een van de advocaten een memo opstelt. Daarnaast word je er ook wel eens op uitgestuurd om snel een stuk bij de rechtbank in te dienen of om te kijken bij een pand, wat nou de situatie is, wie er in zitten, etc. Doordat je voor verschillende secties opdrachten uitvoert, kom je met allerlei rechtsgebieden in aanraking. Het continu switchen van rechtsgebied heeft voor mij veel bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn juridische vaardigheden. Verder ben je als student-stagiair wekelijks aanwezig bij de jurisprudentie-overleggen van de verschillende secties, waarbij je zelf ook een keer wat moet voorbereiden. Ik kan iedereen aanraden een paar keer mee te gaan naar een zitting.

De advocaten bij FORT hebben regelmatig zittingen en het is vrijwel nooit een probleem om mee te gaan. Vaak heb je dan ook aan die zaak al wat meegeholpen.

De advocaten (en alle andere medewerkers) bij FORT zijn allemaal heel erg goed in hun werk; het niveau ligt hoog en dat merk je. Ze zijn ook heel gezellig. Je kan met iedereen een leuk gesprek voeren en bij de borrel op vrijdagmiddag in de eigen kantoorbar komen de meesten geregeld even langs. FORT is daarnaast ook een sportief kantoor; iedere dinsdag is er bootcamp. Voor iemand die dacht redelijk fit te zijn, was dit nog best een uitdaging en werd ik er door de andere FORT’ers flink uit gebootcampt. Dit zijn slechts een paar factoren die eraan hebben bijgedragen dat ik het zo naar mijn zin heb gehad en dat de zes weken zijn voorbijgevlogen.

Ik wil graag iedereen bij FORT bedanken voor deze mooie en leerzame periode.

Jelle Gaedtgens