Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw
Tom Derks

EmailLinkedinEmailMobile phone

Tom Derks

Advocaat

Expertise:

  • ondernemingsrecht
  • fusies en overnames
  • (ondernemingsrechtelijke) procespraktijk

Tom Derks specialiseert zich in het algemeen op het ondernemingsrecht, en meer specifiek op de transactie- en (ondernemingsrechtelijke) procespraktijk.

Tom studeerde aan de Universiteit Leiden en behaalde daar zijn Master Rechtsgeleerdheid met de specialisatie Civiel recht. Daarnaast was hij bestuurslid van de Stichting Jurist & Werk.