Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Afschaffing VAR: zorg dat u goed voorbereid bent!

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers en hun opdrachtnemer in de veronderstelling zijn dat tussen hen sprake is van een overeenkomst van opdracht, maar de Belastingdienst later oordeelt dat feitelijk sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking.

Dat betekent dat achteraf blijkt dat ten onrechte geen loonheffingen zijn afgedragen. De Belastingdienst legt in zo’n geval een naheffingsaanslag op.

Om die reden adviseren wij opdrachtgevers veelal van hun ‘opdrachtnemer’ te verlangen dat die voor aanvang van de werkzaamheden een zogenaamde Verklaring arbeidsrelatie (“VAR”) overlegt.

Een opdrachtgever die in het bezit is van zo’n VAR, is in beginsel namelijk gevrijwaard voor een door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag. Die kan uitsluitend worden opgelegd aan de opdrachtnemer (de partij die de VAR moet aanvragen).

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zal per 1 mei 2016 een einde komen aan de VAR-praktijk.

Opdrachtgevers en hun opdrachtnemer zullen vanaf dat moment tezamen verantwoordelijk zijn voor de fiscale kwalificatie van hun arbeidsrelatie. Voorts zal een naheffingsaanslag door de Belastingdienst ook aan de ‘opdrachtgever’ (de feitelijk werkgever) kunnen worden opgelegd.

Modelovereenkomsten van de Belastingdienst

Met name opdrachtgevers zullen nog steeds zoveel mogelijk zekerheid willen verkrijgen over de fiscale kwalificatie van de overeenkomst.

Die zekerheid kunnen zij verkrijgen door met hun opdrachtnemer te contracteren op basis van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst zijn diverse voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd.

Indien partijen in de praktijk conform de inhoud van zo’n modelovereenkomst handelen, dan hebben zij de zekerheid dat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Partijen kunnen er ook voor kiezen een zelf opgestelde overeenkomst ter beoordeling voor te leggen aan de Belastingdienst. Dat is overigens niet verplicht.

Zorg dat u goed voorbereid bent!

Het afschaffen van de VAR heeft dus tot gevolg dat met name opdrachtgevers kritisch dienen te kijken naar hun overeenkomsten. Zij zullen zich immers niet meer kunnen verschuilen achter de VAR.

Wij kunnen u adviseren over de modelovereenkomsten van de Belastingdienst of u assisteren bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht.