Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Bestuurdersaansprakelijkheid: zijn er remedies?

In de afgelopen weken zijn er verschillende bestuurders in de media geweest die de aandacht hebben getrokken. Dirk Scheringa heeft naar verluidt voor een miljoen geschikt met de curatoren van DSB Bank N.V. Ger Visser zou hebben gefraudeerd met zijn vastgoedimperium Eurocommerce, en er is door de curator van Midreth voor 16 miljoen beslag gelegd onder de bestuurder.

Op de vraag wanneer een bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervult is geen eenduidig antwoord te geven. Dat is behoorlijk casuïstisch. De beschermingsmaatregelen die een bestuurder heeft zijn dat niet. Bestuurders kunnen zich ten dele beschermen tegen de risico’s. In mijn aankomende blogs zal ik een aantal beschermingsmaatregelen behandelen.

D&O-verzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, doorgaans de D&O-verzekering (Directors & Officers) genoemd, is een van die beschermingsmaatregelen. De D&O-verzekering biedt bestuurders bescherming tegen zowel aanspraken van de vennootschap, als tegen aanspraken van derden. De meeste grote vennootschappen hebben een D&O-verzekering.

De verzekeraar kijkt bij de acceptatie van een vennootschap naar (o.a.) haar financiële gegevens. Hoe groter de vennootschap, hoe strenger de toets. De financiële gesteldheid van een vennootschap speelt vaak ook een rol bij het bepalen van de premies die de vennootschap moet betalen en de dekkingsvoorwaarden die gelden. Een verzekeraar zal namelijk een inschatting maken van de kans dat er een uitbetaling zal volgen, en daar de voorwaarden op afstemmen. Indien die kans (te) groot is, zal een verzekeraar de aanvraag afwijzen.

Tip: sluit een D&O-verzekering af op het moment dat het goed gaat met de vennootschap!

Faillissement

De meeste D&O-verzekeringen hebben een claims made dekking. Dat betekent dat de claim tijdens de looptijd van de verzekering moet zijn ingediend. Het is een harde knip: voor claims die na de looptijd worden ingediend, bestaat geen dekking. Om dat risico te voorkomen, bieden veel polissen de mogelijkheid om een uitloopdekking van enkele jaren aan te schaffen.

Die uitloopdekking is vooral belangrijk in het geval van faillissement. Verzekeringen eindigen vaak op de datum dat de vennootschap failliet wordt verklaard. Zonder een uitloopdekking, is het bestuur niet verzekerd. Zeker in het geval van faillissement, kunnen bestuurders gebaat zijn bij een verzekering.

Het is aan de curator om een uitloopdekking aan te schaffen. Niet alle curatoren zullen daartoe uit eigen beweging overgaan. In de praktijk komt het voor dat de curator enkel een uitloopdekking aanschaft, indien de bestuurders de kosten op zich nemen. Indien de kans op aansprakelijkheid groot is, kan het lonen om dat als bestuurder te doen.

Tip: Bent u een bestuurder van een vennootschap die failliet is verklaard, of op het punt staat om failliet te gaan? Ben dan alert op de mogelijkheden van een uitloopdekking en bespreek de mogelijkheden met de curator.