Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Boetebeding in ROZ huurovereenkomst bekritiseerd

Boetebeding in ROZ huurovereenkomst bekritiseerd

Als verhuurder van bedrijfsruimte gebruikt u waarschijnlijk de modelhuurovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden van de Raad van Onroerende Zaken (“ROZ”). ‘Goed geregeld’ zult u misschien denken, maar onlangs liet de kantonrechter te Amsterdam zich op verrassende wijze uit over het boetebeding in verband met te late huurbetaling in deze algemene voorwaarden.

Inhoud van het ROZ boetebeding
Op grond van dit boetebeding verbeurt de huurder per kalendermaand een boete ter hoogte van een percentage van het verschuldigde per kalendermaand, met een bepaald minimum bedrag per maand.

Voor een verhuurder is dit natuurlijk een belangrijk beding, dat ook al sinds jaar en dag in de algemene voorwaarden voorkomt. Over het overeengekomen minimum bedrag bestond nauwelijks discussie. Het is ook weer opgenomen in de nieuwste ROZ algemene voorwaarden van oktober 2012.

ROZ boetebeding: goed geregeld?
Met dit beding lijkt u het als verhuurder goed voor elkaar te hebben. Maar dat valt tegen. Dit blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam over de uitleg van het boetebeding, dat als volgt luidde:

“(…) verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand (…) een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, (…), met een minimum van € 300,- per maand.”

De kantonrechter gaat aan het minimum voorbij, omdat hij de betekenis daarvan niet duidelijk vindt.

Geef duidelijkheid in de huurovereenkomst!
Hoe duidelijk de betekenis van het ROZ boetebeding u als verhuurder ook voorkomt, de huurder en de rechter kunnen hier anders over denken. Om zo veel mogelijk uit te sluiten dat de rechter aan het minimumbedrag voorbij gaat, waardoor de boete aanzienlijk lager kan uitvallen, adviseer ik om in de huurovereenkomst duidelijk te bepalen wat de betekenis van het boetebeding is, en u hierover juridisch goed te laten adviseren. Dit is extra relevant omdat het percentage van de boete in de nieuwste algemene voorwaarden is verlaagd van 2% naar 1%.

Irene Hofhuis is advocaat vastgoedrecht. Irene is gespecialiseerd in huurrecht. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.