Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Corporate Social Responsibility

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet alleen handelen naar een beter milieu en recyclen maar ook verantwoordelijkheid nemen jegens de samenleving en een beter Amsterdam en een betere wereld. Dat zijn wij onze cliënten, samenleving en onszelf verschuldigd. Allereerst streven wij een bedrijfscultuur na, waarbij iedere medewerker zich prettig en veilig voelt en waar talent en enthousiasme worden gestimuleerd en op de juiste wijze worden beloond.

En verder doen wij dat op de volgende manieren:

Footprint

Een beter milieu begint bij jezelf. En dus ook op je werkplek. Daarom selecteren wij toeleveranciers die maatschappelijk verantwoorden ondernemen. Bij ons op kantoor drinkt u Fair Trade koffie, en onze medewerkers verplaatsen zich met de elektrische kantoorauto of één van de kantoorfietsen. Wij scheiden ons afval en gebruiken zo min mogelijk papier. En ons schoonmaakbedrijf is in het bezit van het ISO 14001 certificaat, de internationaal geaccepteerde norm voor goed milieumanagement. Alle grote en kleine beetjes helpen om onze impact op het klimaat te neutraliseren.

Sponsoring

Artis, en de imposante vale gieren in het bijzonder, kunnen al jaren rekenen op de steun van FORT, omdat wij natuurbehoud, cultuur en educatie in het algemeen zeer waardevol vinden.

Sociaal

Ondernemerschap en ontplooiing moeten gestimuleerd worden. Daarom steunt FORT regelmatig start-ups door producten of diensten af te nemen.

Stageplaatsen

Ook bieden wij jaarlijks een groot aantal stageplaatsen aan, waarbij wij eraan hechten om studenten met verschillende achtergronden aan te trekken en hen de kans te geven ervaring op te doen binnen ons kantoor.

Maar boven alles nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als advocaten bijzonder serieus. Een onafhankelijke, integere advocaat is een onmisbaar fundament van de rechtstaat en biedt een waarborg tegen financieel onrecht, een partijdige overheid en gemakzuchtige rechtspraak.