Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Doorwerken na de AOW-leeftijd

Doorwerken na de AOW-leeftijd

Het komt steeds vaker voor dat werknemers na hun AOW-leeftijd willen blijven doorwerken. Werkgevers kunnen er belang bij hebben die werknemers te behouden. Bijvoorbeeld in branches met een tekort aan vakbekwaam personeel.

Werkgever: voorkom dat langdurig moet worden doorbetaald tijdens ziekte

Bij een werknemer die na zijn AOW-leeftijd doorwerkt, wordt de arbeidsovereenkomst veelal (stilzwijgend) verlengd. Nadeel daarvan is dat de werknemer doorgaans voor onbepaalde tijd in dienst blijft en dat bij uitval wegens ziekte gedurende twee jaar het loon moet worden doorbetaald.

Wij krijgen regelmatig de vraag van werkgevers of na het bereiken van de AOW-leeftijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan. Het idee daarachter is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de zekerheid biedt dat en wanneer die arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt, ook indien de werknemer op dat moment ziek is.

Ragetlie-regel

Een werkgever dient zich te realiseren dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel niet van rechtswege eindigt. Dat volgt uit de wet (de zogenaamde Ragetlie-regel). Voor de werknemer die de AOW-leeftijd bereikt kan dat worden opgelost doordat werkgever en werknemer ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een zogenaamde pro forma ontbindingsprocedure voeren. Dat is een korte procedure waarbij partijen in beginsel niet voor de kantonrechter hoeven te verschijnen.

Daarna kunnen werkgever en werknemer met een gerust hart een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan die van rechtswege eindigt, ongeacht of de werknemer op dat moment ziek is.