Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Een tijger met een zwak gebit

Sinds 1 januari 2013 geldt een meldingsplicht voor degene die een handeling wil verrichtten met betrekking tot een bodemzaak. Melding moet plaatsvinden aan de Belastingdienst, zodat die kan beslissen of zijzelf haar rechten wil uitoefenen. De bedoeling is vooral om de fiscus voorrang te geven boven pandhouders. In het artikel, dat is gepubliceerd in de meest recente Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk (FIP), toont Wies aan dat die bedoeling niet helemaal slaagt.

132. Art. 22bis IW 1990: een tijger  met een zwak gebit

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.