Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Europese Commissie wil herstructurering stimuleren

In een Aanbeveling van de Europese Commissie van 12 maart 2014 presenteert Europa haar visie op de nieuwe aanpak van faillissement en insolventie.

Waarom deze aanpak van faillissement en insolventie?

De Commissie vindt dat er momenteel te veel obstakels zijn voor een succesvolle reorganisatie of herstructurering waardoor een faillissement kan worden voorkomen. Daardoor belanden veel levensvatbare ondernemingen in faillissement en gaat er waarde en werkgelegenheid verloren. Dat heeft verschillende oorzaken: procedures kunnen langdradig, kostbaar of te weinig effectief zijn. Ook blijken de verschillende stelsels van de lidstaten niet goed op elkaar aan te sluiten. Hierdoor bestaat er onzekerheid over de kans van slagen van een herstructurering en mondt het vaak alsnog uit in een faillissement.

Daar komt bij dat de vooruitzichten bij faillissement voor de meeste schuldeisers niet goed zijn.

Wat wil de Europese Commissie?

De Europese Commissie wil belemmeringen wegnemen voor een doeltreffende herstructurering. De Commissie wil dat het voor ondernemers makkelijker wordt om een tweede kans te krijgen. Dat is goed voor de werkgelegenheid en uiteindelijk in het voordeel voor de economie. Wanneer het eenvoudiger en transparanter wordt om de schuldenlast te saneren en zo faillissement te voorkomen, zou het aantal zelfstandige ondernemers in een lidstaat stijgen, is de gedachte.

Lagere kosten reorganisatie

Een belangrijk doel van de beoogde vereenvoudiging is het reduceren van de reorganisatiekosten. Vooral bij het MKB bestaat vaak een drempel tot reorganisatie met gebruik van de bestaande regelingen. Deze zijn ondoorzichtig en kostbaar. De Europese Commissie wil juist dat er goedkope maar effectieve mogelijkheden komen om de schuldenlast terug te brengen.

Concrete doelen herstructurering

Effectief wil de Europese Commissie dat er in de lidstaten:

  • een preventief herstructureringsstelsel komt;
  • onderhandelingen over herstructurering wordt vergemakkelijkt, waarbij bijvoorbeeld een bemiddelaar wordt benoemd;
  • de kansen van herstructureringsplannen verbeteren door een systeem waarbij het plan wordt goedgekeurd door de schuldeisers;
  • financiering van een herstructurering moet gemakkelijker worden;
  • er zou een kwijtscheldingsregeling moeten komen.

Gaat dit werken?

Op het gebied van herstructurering is veel winst te behalen. Met name het MKB zou gebaat zijn bij betere saneringsmogelijkheden. Nu gebeurt dat veel langs de weg van de doorstart. Een op zichzelf vaak effectieve manier van herstructurering maar ook niet zonder nadelen. Met name de figuur van de surseance van betaling in Nederland is in de praktijk tandeloos.

Ook in Nederland zie je een duidelijke vraag naar verandering van herstructureringsmogelijkheden. Te denken valt aan de ‘pre pack’ of stille bewindvoering. Het doel van waardebehoud is nobel. Maar helaas zijn deze figuren ook nog niet zaligmakend.

Derk van Geel  is advocaat binnen de sectie Ondernemingsrecht van FORT. Hij is gespecialiseerd in faillissementsrecht en treedt vaak op als curator in faillissementen. Voor vragen is hij bereikbaar op 020 – 664 5111 of via mail.

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.